Den pro rodinu - Malý festival pro rodiny z celé Vysočiny

0

DEN PRO RODINU nám připomíná její důležitost. Někdy bereme v dnešní uspěchané době svoji rodinu jako samozřejmost a nemáme dostatek času s ní trávit volný čas. Tato akce umožní rodinám se zastavit a vychutnat si čas, který můžou strávit společně.

Dne 10. 9. 2017 od 14.00 hodin Síť pro rodinu, z.s. (dříve Síť mateřských center) a Spolek Tilia pořádá DEN PRO RODINU v Šejdorfském mlýně v Okrouhličce.

DEN PRO RODINU nám připomíná její důležitost. Někdy bereme vdnešní uspěchané době svoji rodinu jako samozřejmost a nemáme dostatek času sní trávit volný čas. Tato akce umožní rodinám se zastavit a vychutnat si čas, který můžou strávit společně.

„ Celé odpoledne bude zaměřené tak, aby si ho užila celá rodina od nejmenších po nejstarší členy rodiny. Nejenomže bude připraven bohatý program, kde se např. představí klaun Pupa, divadélko s loutkovými pohádkami, ale bude připraven i úžasný doprovodný program jako dětská zumba, malování na obličej a tvořivé dílničky pro děti. Dále prezentace činnosti mateřských a rodinných center, Family Pointu, Senior Pointu apod.“ popisuje část programu předsedkyně Spolku Tilia Marta Vencovská.

„ Mateřská a rodinná centra patří mezi jedny zhlavních aktérů prorodinných aktivit vKraji Vysočina, a proto jsme i velmi rádi, že nad celou akcí převzal záštitu Mgr. Pavel Franěk 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky. Mateřská a rodinná centra budou na festivalu připravovat bohatý program pro rodiny“ doplňuje krajská koordinátorka Sítě pro rodinu, z.s. Kraje Vysočina Daria Čapková.

Akce je podpořena Krajem Vysočina vrámci projektu „Spolupráce na Vysočině – 2017“.

Spolek TILIA je nezisková organizace, zejména pro ženy zobce Lípa a okolí. Našim cílem je propagace a prosazování principů občanské společnosti, zajišťování volnočasových, sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí pro své členy a širokou veřejnost, zajišťování a rozvoj aktivit zaměřených na podporu rodin s dětmi, mládeže a seniorů vregionu Kraje Vysočina.

Síť pro rodinu, z.s. (dříve Síť mateřských center) vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny amezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi ise zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC, ztoho 29 vKraji Vysočina. Více: www.materska-centra.cz


Autor: Michaela Hovorková Článek může obsahovat komerční sdělení.

Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...