Jak se vyvíjí krizová pomoc v Jihlavě

0

služby, krizová pomoc, sociální pomoc, terapie, krize, rodina, pomoc, psychoterapie, psycholog, jihlava, poradenství


Krizové centrum v Jihlavě vzniklo na počátku roku 2016 a je prvním na Vysočině. Od svého otevření si k němu nachází cestu stále více lidí, kteří se ocitli v náročné životní situaci.

Krizové centrum vJihlavě

Krizové centrum Jihlava je prvním a jediným poskytovatelem krizové pomoci na Vysočině. Vzniklo vlednu 2016 pod hlavičkou Centra J. J. Pestalozziho. Centrum J.J.Pestalozziho je nestátní nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Služby poskytuje v 5ti městech, své sídlo má v Chrudimi a letos oslavilo 24. let od svého založení.

Komu jsou služby určeny

Na Krizové centrum se mohou obracet lidé v nejrůznějších obtížných životních situacích – bez ohledu na věk. Služby poskytujeme dospělým i dětem, krizová pomoc je bezplatná a lze ji využít anonymně. Krizové situace mohou mít mnoho podob: vážné onemocnění, ztráta zaměstnání, rozvod a rozchod, poruchy sexuality, poporodní změny v psychice, narození postiženého dítěte, násilí, špatné vztahy na pracovišti či mezi přáteli, pocity osamění, strachy a úzkosti, účast při nehodě, účast trestném činu – ať jako oběť či pachatel, ad.

Jakou pomoc zde najdete

V současné době je služba zajištěna třemi pracovníky, kteří pracují s klienty vrámci své odbornosti – je to psycholog, terapeut a sociální pracovník. Při první schůzce může být v kontaktu s klientem kterýkoli z těchto pracovníků – všichni jsou připravení k poskytnutí odborné „první pomoci“ v krizové situaci. Klient může využít pouze této první pomoci (a někdy tomu tak je), nebo se můžeme domluvit na více konzultacích (což bývá častější případ). Pokud klient přichází na jednorázovou konzultaci, je jejím cílem většinou pomoci snížit napětí u klienta, umožnit mu ventilovat potřebné emoce spojené s obtížnou situací, zorientovat se vsituaci, ve které se nachází a vytvořit plán pro nejbližší dny. Někdy se klient přijde jen vypovídat a nepotřebuje od nás nic jiného než vyslechnutí… To, jak daná služba vypadá je velmi různorodé a vychází to plně z potřeb určitého klienta.

Krizové centrum nabízí krizovou intervenci, sociální poradenství, terapeutickou pomoc, psychologické poradenství a diagnostiku a v případě potřeby doprovázíme a podporujeme klienty při jednání s úřady a institucemi.

První půlrok fungování

Od počátku otevření Krizového centra se ukazuje jeho potřebnost. Krizové pomoci využilo už 119 klientů, přičemž v naprosté většině případů se nejednalo o jednorázové konzultace, ale klienti do KC docházeli opakovaně. Za dobu naší činnosti se nám podařilo navázat spolupráci také s jinými poskytovateli sociálních služeb a úřady. V rámci pověření sociálně právní ochrany dětí pak nejčastěji spolupracujeme se sociálním odborem města Jihlavy. Děti se našimi klienty stávají nejčastěji v případech, kdy jsou ohroženi náročným rozvodem či rozchodem rodičů. Obrací se na nás také samy – zejména vpřípadech kdy si nerozumí s rodiči, spolužáky, někdy nerozumí samy sobě, ubližují si.

Z vybraných typů problémů, se kterými se klienti na KC obraceli: rozvod, rozchod, násilí ve vztahu, sexuální zneužívání, znásilnění, sebepoškozování, strach zlidí, depresivní stavy, dluhy, vážný úraz, drogová experimentace u dětí, alkoholismus partnera, hledání bydlení, trestná činnost, problémy se sousedy, neplánované těhotenství, vztahy svnoučaty, aj.

Obrátit se na Krizové centrum můžete na mailu kcji@pestalozzi.cz nebo na telefonu 567 155 028. 


Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...