Na Vysočině se děti nudit nemusejí

0

volný čas, kroužek, klub


Smysluplné trávení volného času je neoddělitelnou součástí výchovy dětí a mládeže. Ta musí stát na třech pilířích – rodina, škola, volný čas. Všem třem těmto oblastem je třeba věnovat pozornost. Pokud jeden z pilířů nestojí na pevných základech, zdravému rozvoji dítěte něco chybí.

Rodiče zcelé Vysočiny mají možnost podrobně se seznámit senabídkou dětských organizací. Začátkem září proběhne ve všech okresních městech Vysočiny veletrh volnočasových aktivit. Data a místa konání jednotlivých akcí jsou zveřejněny na webových stránkách projektu www.volnycas-vysocina.cz. Celý projekt je realizován vrámci projektu „Volný čas není nuda“ Radou dětí a mládeže kraje Vysočina za podpory kraje Vysočina.

Naším cílem je ukázat rodičům a dětem širokou škálu možností, jak trávit volný čas. Děti si mohou vyzkoušet nejrůznější aktivity a zároveň se rovnou mohou zeptat představitelů jednotlivých organizací na podrobnosti. Chceme rodičům usnadnit rozhodování a především jim ukázat, že jejich děti mohou trávit volný čas smysluplně.

Pokud se rozhodnete přihlásit své dítě do oddílu či kroužku, je důležité věnovat trochu času jeho výběru. Seznamte se s organizací i jajími vedoucími ať víte, co je její náplní a kam budete dítě posílat. Důležité je také přizpůsobit výběr kroužku povaze a schopnostem dítěte.

Mnoha rodičům se může zdát, že výsledky takové pravidelné výchovy jsou pro ně nezajímavé. Zapojení se do nějakého oddílu je pro dítě zkušenost, která se neprojeví hned druhý den. Trávení volného času s vrstevníky při společném programu se zúročí až časem. V budoucnosti však budou z této zkušenosti děti těžit. Děti se mohou během školního zapojit do nejrůznějších aktivit – mohou chodit do přírody, jezdit na vodu, věnovat se modelařině, chovat exotická zvířata, spát pod stanem nebo širákem, tancovat a celou řadu dalších zajímavých věcí.

Více informací a podrobnosti o jednotlivých organizacích najdete na www.volnycas-vysocina.cz.


Autor: Jan Burda Článek může obsahovat komerční sdělení.

Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...