Proč musíme být vysokorychlostní

0

Kraj Vysočina má zpracovanou podobu páteřní sítě komunikací. Postupně vznikají nové obchvaty a řeší se místní závady – tempo je ale příliš nízké.

 Zásadní prioritou je propojení krajských měst efektivnísítí dálnic. Města na silnicích 1. třídy musí mít obchvaty tak, aby tranzitnídoprava nejezdila přes jejich centra. Klíčovým úkolem je proto navýšeníinvestic do rozvoje silniční sítě v našem kraji. Budu prosazovat dokončenídalších obchvatů, jako například obchvat Velkého Meziříčí a zahájenírekonstrukce silnice II/399, která tvoří dálniční přivaděč pro Náměšť nad Oslavou. Nelíbí se mi, že se zatím nepodařilo prosadit obchvaty Želetavy,Vladislavi, Štěměch a další. Denně jezdím po Vysočině a uvědomuji si, jak mocdůležité je napojení kraje na páteřní silniční síť a vzájemné propojení našichměst. Právě tohle má zásadní pozitivní vliv na zaměstnanost, investory apodnikatele v našem kraji.

Tlakem na vybudování 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany zajistíme realizaci tolik potřebného obchvatu Třebíče. S ním se totižpočítá pro přepravu nadrozměrných komponent nového jaderného reaktoru. Udělám maximum pro to, aby nová vláda jasně řekla své ,,ANO´´ dostavbě Dukovan. Díkytomu vznikne i seznam silnic, které bude nutné vybudovat pro stavbu bloku vDukovanech. Řadu let se o obchvatu Třebíče pouze mluví, ale s blížící sepřípravou budování 5.bloku tento projekt dostává reálné obrysy. To ale není vše.Naše hnutí chce zahájit stavby obchvatů řady dalších měst na silnicích 1.třídy. Pro příští období máme připraveno celkem 430 km takových staveb vhodnotě téměř 108 miliard korun.

Žádný jiný kraj nezíská vybudováním vysokorychlostní tratě tolik, jako právě naše Vysočina. Máme obrovskou výhodu, že jsme uprostřed republiky, kolem nás je spoustu atraktivních cílů. Je nesmyslné stavět vysokorychlostní trať pouze pro Prahu a Brno. Tato trať se musí chovat podobně jako dálnice, musí být v rámci Vysočiny na ni umožněno najíždět a sjíždět s ní. Výrazné urychlení dopravy do center velkých měst pomůže zastavit vylidňování venkovských oblastí. Železniční tratě na Vysočině neposkytují dobré spojení s okolními kraji a nejsou v dobrém stavu, vysokorychlostní trať je řešením. Nové železniční tratě umožní lidem z Vysočiny mezinárodní železniční napojení a hlavně mnohem lepší dostupnost do krajských měst, rozšíří pracovní trh a přilákají nové investory. Územní plán kraje Vysočina počítá s vysokorychlostní tratí, jenom je třeba o projektu VRT méně mluvit a více konat! Podporuji budování systému rychlých spojení (VRT). Učiníme veškeré nezbytné kroky k zahájení stavby těchto tratí tak, aby mohly využít evropské financování.Autor: Monika Oborná Článek může obsahovat komerční sdělení.

Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...