Vysočina je zemědělství, kráva a voda

0

Budoucnost zemědělství na Vysočině? Potřebujeme živočišnou výrobu, protože náš kraj ztrácí nejcennější komoditu - VODU!

Vysočina je zemědělský kraj se silným potravinářským průmyslem. Náš kraj je zdrojem potravin a formuje život na venkově. Vysočina je cenná tím, že zde zůstalo tradiční zemědělství, to znamená pole, dobytek a stáje. Vprimárním zemědělství na Vysočině pracuje kolem 7% všech zaměstnanců, republikový průměr je kolem 2% zaměstnanců. Tím je Vysočina jedinečná a tohle musíme za každou cenu udržet! Obecně se zemědělství potýká snedostatkem pracovních sil. Tato situace se nyní řeší tak, jako v ostatních oblastech, hledáním pracovníků v zahraničí. Musíme si však uvědomit, že v následujících letech odejde tisíce lidí v zemědělství do důchodu a bude třeba je nahradit. Tady vidím jako hlavní cíl zvýšit motivaci mladých lidí pro tento obor. Mladá generace musí pochopit, že zemědělství není o starých traktorech a velké dřině, je to obor, do kterého vstupují nejnovější technologie a tak potřebuje kvalitní lidi, kteří rozumí technologiím. Vzemědělství pracuji, jsem denně vterénu mezi zemědělci, takže mám přehled o současné situaci vzemědělství a nedostatek pracovních sil se stává problémem, který musíme aktivně řešit.

Jsme součástí globálního trhu. A ten má vliv na zemědělce i na spotřebitele. Důležitým tématem současné doby je diskuze o nové Společné zemědělské politice po roce 2020. Na stole je možnost zastropování plateb pro větší zemědělské podniky. Zastropování by dopadlo vČeské republice na 768 podniků, ty zaměstnávají přes 40 % lidí vzemědělství a starají se o polovinu chovného skotu vČR a až o 70 % dojnic. Vláda i Zemědělský svaz ČR mají odmítavý postoj kzastropování plateb. Aje to i můj názor. Musíme si uvědomit, že Vysočina stále drží vzemědělství významný podíl živočišné výroby. Chová se zde hovězí dobytek, prasata, drůbež a to přináší nejenom pracovní příležitosti, ale významně formuje krajinu našeho kraje. Chci proto stabilizovat a postupně navyšovat stavy skotu. Navýšit platby na živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity, jako je ovoce, zelenina, chmel, brambory, cukrová řepa, na úkor platby na plocchu.

Voda bude nejvzácnější komoditou budoucnosti. Lidé a obce začínají intenzivně vnímat nedostatek vody. Vkraji Vysočina, zejména na Třebíčsku, začínají vznikat místa výrazně postižené suchem. Bude nutné zavést opatření na udržení vody vkrajině a hospodaření sní. Musíme nastavit taková opatření, abychom vodou neplýtvali. Týká se to nejen zemědělců, ale i ostatních občanů. Některé obce už začaly stím, že „uskladňují“ dešťovou vodu. To stejné bude muset nastat vzemědělských podnicích. Podpoříme okamžité přímé investice do zlepšení kvality půdy, výsadbu větrolamů, realizaci opatření proti vodní erozi, ale iopatření kzadržení vody vkrajině. Se zadržením vody vkrajině je úzce spojen stav skotu. Stavět přehrady není řešení. Vodu vkrajině musí zadržet biodiverzita a ta potřebuje dobytek. Málokdo si uvědomuje, že organická hmota vpůdě, což je hnůj, váže vodu. Organickou hmotu produkují zvířata. Podporou chovu hospodářských zvířat docílíme navýšení objemu organické hmoty v půdě atím její výrazně větší schopnost poutat a zachycovat vodu. 


Autor: Monika Oborná Článek může obsahovat komerční sdělení.

Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...