Online Před 3 měsíci

Nová přírodní rezervace Staré duby na Třebíčsku

Nová přírodní rezervace s 55,2 hektary světlého listnatého lesa byla vyhlášena na svazích nad vodní nádrží Dalešice mezi Koněšínem a Třebenicemi na Třebíčsku. Vyskytují se zde v hojné míře vzácné a chráněné druhy ptáků, rostlin i bezobratlých vázaných na staré listnaté porosty, teplá a suchá stanoviště doubrav a dubohabřin. O zřízení nové přírodní rezervace rozhodla krajská rada.

Blog
Před 3 měsíci
REGIONVYSOCINA.CZ

Brněnský most v Jihlavě čeká oprava

Jedna z nejnáročnějších rekonstrukcí na krajských silnicích v posledních letech vzhledem k přísným termínům a především náročné logistice a vedení objízdných tras proběhne při rekonstrukci Brněnského mostu na silnici II/602 v centru Jihlavy.

Blog
Před 4 měsíci
REGIONVYSOCINA.CZ

září 2017
Přidal se na portál

REGIONVYSOCINA.CZ