Online Před 7 měsíci

Za skladování autovraků pokuta přes 160 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod a odpadového hospodářství v Havlíčkově Brodě uložili dvě pokuty v celkové výši 161 300 korun společnosti Ekometal Šrot, s. r. o., zjistili, že společnost pochybila při provozování autovrakoviště v Nádražní ulici v Jaroměřicích nad Rokytnou – Popovice.

Blog
Před 7 měsíci
REGIONVYSOCINA.CZ

Inspektoři životního prostředí v Havlíčkově Brodě udělili pokutu 1,5 milionu

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili pravomocně sankce za nepovolené nakládání s odpady a poškození významného krajinného prvku celkem čtyřem subjektům. Ty porušily zákon o odpadech a o ochraně přírody a krajiny v souhrnné částce 1 503 600 korun.

Blog
Před 9 měsíci
REGIONVYSOCINA.CZ

Čtvrtmilionová pokuta za nelegální vypouštění odpadních vod

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 250 tisíc korun společnosti EURO AGRAS, s. r. o., která v Herolticích na Jihlavsku zpracovává brambory. Minimálně od roku 2015 firma bez platného povolení vodoprávního úřadu vypouštěla odpadní vody z mytí a vaření brambor do povrchových vod Heroltického potoka. Porušila tím vodní zákon.

Blog
Před 11 měsíci
REGIONVYSOCINA.CZ

Půlmilionová pokuta pro žďárskou firmu AQUASYS, spol. s r. o.

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 520 tisíc korun stavební společnosti AQUASYS spol. s r. o. ze Žďáru nad Sázavou. Je to už třetí pokuta, kterou firma od ČIŽP dostala v souvislosti s nelegální činností v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy u obce Škrdlovice.

Blog
Před rokem
REGIONVYSOCINA.CZ

Dvousettisícová pokuta pro společnost FRITAGRO Nížkov

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili ve dvou správních řízení pokutu 200 tisíc korun potravinářské společnosti FRITAGRO Nížkov, s. r. o. Z areálu firmy v Nížkově na Žďársku v květnu 2016 unikly do potoka čistírenské kaly a vodní tok, který je významným krajinným prvkem, poškodily.

Blog
Před rokem
REGIONVYSOCINA.CZ

Inspektoři životního prostředí v Havlíčkově Brodě vloni uložili pokuty za více než 11 milionů korun

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 883 kontrol, o více než 200 více než v roce 2015 (15 677) a uložila 2887 pokut (o 54 méně než v roce 2015) v celkové výši 130 717 343 korun. Nejvíce pokut padlo za odpady (977), což je několikaletý trend. V Kraji Vysočina provedli inspektoři 1468 kontrol a uložili 326 pokut, v celkové výši 11 320 455 korun.

Blog
Před rokem
REGIONVYSOCINA.CZ

Dvousettisícová pokuta za nezalesnění vytěžené holiny pro firmu SAARLES

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 215 tisíc korun společnosti SAARLES, s. r. o. Firma jako vlastník lesních pozemků v katastru Brťoví na Žďársku neprovedla zalesnění holin o výměře 3,25 hektaru. Dopustila se tak ohrožení životního prostředí v lesích.

Blog
Před rokem
REGIONVYSOCINA.CZ

Pokuta 150 000 korun pro jihlavský Kronospan OSB za únik výparů

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 150 tisíc korun jihlavské společnosti Kronospan OSB, spol. s r. o. Firma znečišťovala ovzduší výpary z výroby lisovaných dřevěných konstrukčních desek.

Blog
Před rokem
REGIONVYSOCINA.CZ

Za nepovolené kácení v Havlíčkově Brodě dostala firma PARPLANDO pokutu 150 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti PARPLANDO, s. r. o., za nepovolené kácení stromů rostoucích mimo les mezi Havířskou ulicí a Lihovarským rybníkem v Havlíčkově Brodě.

Blog
Před 2 roky
REGIONVYSOCINA.CZ

září 2016
Přidal se na portál

REGIONVYSOCINA.CZ