Dukovanech dokončují modernizační akce a zkouší zařízení druhého reaktorového bloku pro opětovné najetí

0

jaderná elektrárna dukovany, třebíčsko, vysočina


Na druhém reaktorovém bloku provádí energetici testy a zkoušky zařízení před jeho opětovným uvedením do provozu. Jedná se o rozsáhlé kontroly a testy, jejichž cílem je odladit technologii nové systémy před najetím bloku na stoprocentní výkon. Spuštění štěpné reakce se předpokládá ve středu 15. března.

V průběhu plánované odstávky byl proveden velký rozsah činností, a proto je najíždění bloku věnována maximální pozornost.  Na bloku již úspěšné proběhly tlakové zkoušky primárního a sekundárního okruhu. „Stále nás čeká nás několik zkoušek a testů, které prověří stav technologie a odhalí případné netěsnosti, po jejichž odstranění bude moci být blok uveden do běžného provozu na dalších jedenáct měsíců,“ sdělil Miloš Štěpanovský, ředitel elektrárny. Předpokládaný termín zahájení štěpné reakce je ve středu 15. března s pozvolným a postupným zvyšováním výkonu s následným zahájením dodávky elektrické energie.

Během odstávky bylo realizováno 64 investičních akcí, jako například výměna potrubních tras super havarijního napájení, zvýšení výkonu pohavarijní likvidace vodíku, rekonstrukce elektrických ochran bloku a srovnávacích ochran linek 400 kV. Technicky i časově významnou akcí byla rekonstrukce zařízení centrální čerpací stanice, která vyžadovala 50 denní souběh odstávek bloku č. 1 a 2. Dále v průběhu odstávky proběhla výměna pětiny paliva a byly dokončeny kontroly a opravy dokumentace RTG svarů.

Druhý blok Jaderné elektrárny Dukovany končí plánovanou odstávku, v jejímž průběhu jsou provedeny rozsáhlé kontroly a zkoušky zařízení. Výsledky zkoušek jsou zaneseny do  dokumentace, která je součástí žádosti o povolení jeho dalšího dlouhodobého provozu. Nové povolení ČEZ potřebuje, protože stávající platnost skončí 10. července 2017. Proto 2. ledna podal na Státní úřad pro jadernou bezpečnost žádost o nové povolení.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...