Na severu Vysočiny byl tajemný hrad. Ví se o něm jen, že vznikl a zanikl

Vesničkou Podmoky u Golčova Jeníkova protéká potok zvaný Brslenka. Za obcí pak vytváří údolí obklopené vysokými stráněmi. Na jedné z nich jsou kromě hustých lesů také zbytky tajemného hradu, o kterém víme v podstatě jen to, že před více než 700 lety vznikl a před více než 600 lety při požáru zanikl.

zprávyuniweb

Někdy kolem roku 1250 v severní části Českomoravské vysočiny ještě nebylo prakticky nic. Právě v oné době v regionu začal působit Řád německých rytířů. Usídlil se ve vesničce Drobovice u Čáslavi a jeho příslušníci se začali v okolí rychle zabydlovat.

 Jednou z činností, kterou na severu Vysočiny nade vší pochybnost pravidelně prováděli, bylo rýžování zlata. Rytíři cenný kov získávali také na horním toku říčky Brslenky u Podmok. Jejich regionální vliv však velmi brzy upadl a nedlouho po roce 1400 Řád německých rytířů okolí Golčova Jeníkova opustil úplně.

S výše uvedenými skutečnostmi pak s největší pravděpodobností souvisí také pozůstatky hradu u Podmok. Faktem však je, že o historii tamního šlechtického sídla dodnes nemáme ani jediný písemný záznam. Nevíme tak s určitostí, kdo jej nechal postavit, kdy se tak stalo a za jakých okolností hrádek zanikl.

 Máme však k dispozici výsledky archeologického výzkumu, při němž odborníci zjistili, že hrad vznikl pravděpodobně během třináctého století. Nejpozději o sto let později pak při požáru zanikl.

 Vzhledem k tomu, že jen pár stovek metrů od Podmok členové Řádu německých rytířů právě během třináctého a čtrnáctého století rýžovali zlato, jsou historikové přesvědčeni, že zakladateli hradu jsou právě oni. Nejspíš ho používali jako opěrný bod a obranné zázemí. O žádné prestižní a významné šlechtické sídlo se ale nade vší pochybnost nejednalo.

 Zda němečtí rytíři hrádek vlastnili a využívali ještě v době, kdy shořel, není možné zjistit.

 Ze stavebního hlediska hrad u Podmok rozhodně nepatřil mezi špičková sídla. Byl poměrně malý. Jeho centrem byl palác, v němž byly maximálně dvě obytné místnosti. Po celém obvodu ho obklopovaly hradby a taky příkop.

 Do současnosti se z hrádku dochovaly pouze drobné zbytky obvodových zdí a také terénní nerovnosti v prostorech, kde se dříve nacházely příkopy a valy.

 Tvrziště leží asi kilometr jižně od vesnice Podmoky. Cesta k němu není nijak značená. Návštěvníkům lze proto doporučit, aby se s polohou hradu důsledně seznámili před výletem. Zbytky hrádku se navíc nacházejí v prudkém zalesněném svahu. Přístup k nim je proto poměrně fyzicky náročný.

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
st 20.9.2017 19:36
0 +
 

Hlavní zprávy