Na Vysočině o víkendu vysadili stovku stromů a třicet keřů

0

polnička, žďársko, ctiboř, domamil, třebíčsko, pelhřimovsko


Nadnárodní přepravce balíků GLS pokračuje ve spolupráci s neziskovou organizací Sdružení Krajina v programu, který usiluje o minimalizaci negativních dopadů logistiky na životní prostředí. O víkendu proto u Polničky na Žďársku mohli vysadit 90 stromů a 30 keřů, ve Ctiboři deset stromů a další výsadba proběhla společně s vlastivědným a okrašlovací spolkem Domamil.

První víkendová výsadbová akce proběhla v sobotu 28. října u Polničky na Žďársku. Druhá akce na podporu zeleně se uskutečnila ve Ctiboři na Pelhřimovsku, kde vznikla nová alej i v Domamilu u Moravským Budějovic. „GLS je zodpovědnou firmou usilující o co nejmenší negativní dopady komerční přepravy zásilek na životní prostředí. Mimo důrazu na snižování emisí a alternativní pohony dopravních prostředků jsme již roku 2013 vytvořili národní program grantů na podporu výsadby stromů do volné krajiny ČR pro občanská sdružení, který má na kontě již stovky vysazených stromů. Do tohoto programu se pomocí služby ThinkGreenService mohou zapojit i všichni naši zákazníci, kterým není osud životního prostředí lhostejný,“ uvádí Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika, a dodává: „Vysazování stromů je činnost, která vás přivede do přírody a seznámí se zajímavými lidmi. Pro mě i moje kolegy je to vždy velmi příjemné setkání s lidmi, kteří si uvědomuji, jak je příroda krásná a že je nutné, abychom se k ní chovali zodpovědně.“

ThinkGreen: reálné kroky k lepšímu životnímu prostředí

Společnost GLS usiluje o minimalizaci dopadů balíkové přepravy na životní prostředí. Svůj systém managementu životního prostředí má certifikován podle normy ISO 14 001:2015, s jejíž pomocí pravidelně zaznamenává a monitoruje svůj pokrok v oblasti ekologie. V rámci celé skupiny GLS jsou shromažďována data týkající se emisí, spotřeby zdrojů a likvidace odpadů. Metoda využívaná pro výpočet emisí je v souladu s normou ISO 14064-1 a Kjótským protokolem (protokol o snižování emisí skleníkových plynů). Výsledky dlouhodobého úsilí GLS pravidelně zveřejňuje ve Zprávě o udržitelném rozvoji. V rámci svého komplexního programu ThinkGreen GLS přijímá řadu opatření. Pravidelně obměňuje svůj vozový park s důrazem na ekologické aspekty nově pořizovaných vozů. GLS tak v Evropě zajišťuje dopravu balíků i elektromobily, dodávkami na stlačený zemní plyn nebo elektrokoly. Společnost GLS v České republice rovněž podporuje dílčí projekty zaměřené na ochranu životního prostředí (grantový program na vysazování stromů v rámci služby ThinkGreenService, partnerství v projektu Do práce na kole aj.).


Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Opište kontrolní kód
http://vysocina-news.cz/ BILA