Nový monitorovací systém měření radiace v ovzduší od třebíčské firmy NUVIA pro Českou republiku

0

měření radiace, nuvia, třebíč


Od poloviny dubna má Česká republika nový monitorovací systém pro měření radiace v ovzduší. Obyvatelé Vysočiny se tak mohou kdykoliv podívat, jaká je hodnota radiace v ovzduší třeba v místě jejich bydliště.

Česká republika má díky modernizaci jeden z nevyspělejších systémů měření radiace v ovzduší. „Tato moderní síť takzvaného včasného zjištění pracuje nepřetržitě sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, lidé mají zároveň k datům online přístup. Jsem velmi ráda, že nový systém dodala česká firma, která nabídla tak vyspělou technologii, že ve výběrovém řízení neměla konkurenci,“ konstatovala Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, na slavnostním předání poslední 55. staničky v Týně nad Vltavou. 

Monitorovací stanice jsou rozmístěny rovnoměrně po celém území České republiky. V třebíčském regionu ji najdete například na meteostanici u Jaderné elektrárny Dukovany.

Síť včasného zjištění slouží podle Dany Drábové k rychlému zachycení významnějších hodnot radiace. Díky tomu se může intenzivně hledat zdroj, odkud zvýšené hodnoty pocházejí. Podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) jde především o preventivní systém. Ten je ale na místě, například v polovině února právě monitorovací systém zaznamenal nad územím České republiky zvýšený podíl radiace. 

Nová technologie výrazně usnadní práci

„Nový systém je připraven měřit a zaznamenávat data nejenom při výpadku internetu nebo datových služeb operátorů, ale i v případě celkového blackoutu elektrické sítě po dobu sedmdesáti dvou hodin,“ říká Martin Pazúr, předseda představenstva společnosti NUVIA, která měla modernizaci staniček na starosti. Firma se radiačním monitoringem zabývá od roku 2006, tato zařízení dodala například do Lotyšska či Chorvatska. Na vývoj různorodých systémů na měření ionizujícího záření se NUVIA dlouhodobě zaměřuje.

Zmodernizované měřicí jednotky výrazně usnadní práci obsluze. Dříve museli zaměstnanci každou hodinu kontrolovat a ručně zasílat naměřená data do ČHMÚ v Praze-Komořanech, kde tamní pracovníci po další kontrole posílali data do Krizového koordinačního centra ve správě SÚJB.  Nově systém automaticky zasílá údaje každých deset minut přímo na servery SÚJB. Informační systém MonRas naměřená data zpracovává a vizualizuje do přehledných map. I tato technologie je z dílny třebíčských vývojářů.

„V rámci modernizace je nyní každá stanice, původně složená ze dvou zastaralých sond, nahrazena pouze jednou moderní ‚inteligentní‘ sondou naší výroby, která zajistí měření jak nízkých, tak i vyšších rozsahů radiace,“ doplňuje Martin Pazúr.

Kam s nimi?

Umístění staniček sítě včasného zjištění má svá přesná pravidla. Pro většinu stanic platí umístění detektorů jeden až tři metry nad zemí. Téměř všechny stanice mají po dobu provozu stejnou výšku nad terénem i vzdálenost od hospodářských budov. Právě z důvodu stejného umístění mají naměřená data dlouhodobě velkou vypovídající hodnotu o radiační situaci v České republice. 

I vzhledem k  umístění stanic byla jejich výměna a modernizace náročná. „Práce probíhaly především v zimních měsících a například v Krkonoších na stanici Rýchory jsme museli poslední dva kilometry vynést novou staničku a nářadí pěšky, dolů jsme nesli demontované části. Při převýšení 600 metrů to byl docela silný zážitek,“ doplňuje Martin Pazúr.

Celková modernizace a výměna jednotek včetně ekologické likvidace trvala osm měsíců a stála téměř 20 milionů korun.  Na její správě se podílejí SÚJB, Český hydrometeorologický ústav, Armáda České republiky i Hasičský záchranný sbor.

Sněhurka a trpaslík měří aerosoly

Pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost není spolupráce s firmou NUVIA prvním počinem. „Pro SÚJB a SÚRO (Státní ústav radiační ochrany) jsme například dodávali zařízení pro měření aerosolů v ovzduší s poetickými názvy Sněhurka a Trpaslík. Pro představu jde v podstatě o velké prosávačky vzduchu, který dýcháme. Zařízení provádí analýzu a kontrolu jeho kvality,“ uzavírá Martin Pazúr. Pozornost nejenom u odborné veřejnosti si firma získala zkraje tohoto roku, kdy uspěla v náročném výběrovém řízení na generálního dodavatele vodního chlazení a kompletní vzduchotechniky pro stavbu největšího neutronového centra na světě ve švédském Lundu.

Společnost NUVIA, a. s., je od roku 2012 součástí francouzského koncernu VINCI, konkrétně jeho jaderné skupiny NUVIA. VINCI patří se 200 tisíci zaměstnanci mezi největší inženýrské společnosti světa. Česká NUVIA se zaměřuje na inovativní inženýringová řešení, komplexní služby a dodávky zařízení a informačních systémů pro jadernou energetiku, průmysl, vzdělávací instituce, Armádu ČR, jednotky Integrovaného záchranného systému, výzkumná a lékařská pracoviště.


Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...