O památkové péči a rekonstrukcích v Havlíčkově Brodě

0

havlíčkův brod, architektura, rekonstrukce, památková péče


Ve středu 25. a ve čtvrtek 26. října proběhne ve velkém sále rekonstruované budově Staré radnice v Havlíčkově Brodě třetí ročník konference o vzájemném vztahu památkářů, projektantů a investorů nazvaná Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu.

„Diskutovat se bude o vizuálním smogu v našich městech, o problémech staveb ve  veřejném památkovém prostoru o navrhování mobiliářů, vhodnosti používaných materiálů při opravách fasád historických objektů, dále pak o vizuálním (reklamním) smogu, uplatnění zeleně v centrech, industriálních památkách a dalších tématech. Součástí programu je i návštěva hradu Lipnice nad Sázavou, kde je připravena komentovaná prohlídka nedávno upravovaného gotického interiéru hradu s uplatněním železobetonových stropních konstrukcí. Průvodcem bude autor projektu architekt Miloslav  Hanzla a kastelán Marek Hanzlík,“ přiblížil Libor Honzárek, hlavní organizátor konference.  

Ta není primárně cílena jen na odborníky z řad teoretiků architektury či dějin umění, ale bude se snažit zaujmout zejména studenty, běžné projektanty, drobné  investory,  zástupce státní správy a samosprávy i starosty malých obcí , kteří svoji činností mnohdy zásadním způsobem formují tvář našeho veřejného prostranství ve městě i na venkově.

„Přednášejícími  budou přední odborníci, například náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda, známý architekt David Vávra, historik urbanismu a znalec lidové i krajinné architektury Karel Kuča, památkář a pedagog Jan Pešta, člen předsednictva inženýrské komory (ČKAIT) Svatopluk Zídek, architekt  Aleš Burian z brněnské kanceláře Burian-Křivinka, renomovaný architekt v oblasti památkové péče Miloslav Hanzl a další hosté,“ dodal Libor Honzárek.  

Program konference

Středa 25. října

9.00 Prezence účastníků
9.30 Zahájení konference

Dopolední blok
10.00 Problém tvorby veřejného  památkového  prostou
Přednášející: Akad. arch. David Vávra, Ing. arch. Aleš Burian, Ing. arch. Iveta Ludvíková
13.30 Moderovaná diskuse k dopolednímu bloku

Odpolední blok
14.30 Lipnice nad  Sázavou  (transfer autobusem od Staré radnice)
15.00 Státní  hrad  Lipnice nad Sázavou
Uplatnění  železobetonových monolitických konstrukcí v gotickém prostoru hradu (ojedinělý návrh korektivního typu úprav)
Přednášející: Ing.arch. Miloslav Hanzl, spoluautor návrhu, Bc. Marek Hanzlík, kastelán

Úpravy centrálního porostoru obce
Komentář: Ing. arch. Aleš Burian, Bc. Marek Hanzlík

Čtvrtek 26. října 

8.45 Prezence účastníků

Dopolední blok
9.00 Tradiční technologické postupy na objektech v památkovém zájmu, uplatnění vhodných materiálů 
Přednášející: Ing. Dagmar Michoinová, Mgr. Dana Christianová, Ing. arch. Jan Pešta 
11.45 Moderovaná diskuse k dopolednímu bloku

Odpolední blok
13.30 Příklady realizovaných staveb v památkovém prostoru
Přednášející: Ing. Svatopluk Zídek, Ing. arch. Karel Kuča, Ing. arch. Vít Domkář
15.00 Závěr konference

Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...