Památky děkují – podpořte nominaci z Vysočiny na cenu Národního památkového ústavu ve veřejném hlasování

0

národní památkový ústav, telč, jihlavsko


O Cenu Národního památkového ústavu (NPÚ) Patrimonium pro futuro a o přízeň veřejnosti při hlasování Památky děkují se uchází mezi čtyřiadvaceti historickými objekty z celé České republiky obnova domu čp. 29 v Palackého ulici v Telči. V kategorii obnova památky, restaurování ji nominovalo za Vysočinu územní odborné pracoviště NPÚ v Telči.

Dům čp. 29 v Telči prošel v letech 2014–2016 komplexní obnovou, která starobylému objektu navrátila důstojný vzhled a přinesla rovněž několik zajímavých objevů. Dům vznikl pravděpodobně spojením dvou domů při přestavbě v polovině 16. století, kdy Honz Nex, krejčí Zachariáše z Hradce, nechal vystavět na pozdně gotickém sklepení s využitím starších konstrukcí nový renesanční dům. Významná stavební činnost zde byla zaznamenána i v době barokní a ve druhé polovině 19. století. Od konce minulého století byl objekt neobydlený a jeho konstrukce před obnovou byly téměř v havarijním stavu.

Během obnovy proběhla rehabilitace interiérů, konzervace a doplnění historických omítek a rekonstrukce dochované mladší pokojové výmalby místností v patře z 19. a počátku 20. století. Zásadní objev představuje nález renesančních záklopových trámových stropů ve dvou místnostech, gotického okna a sedlového portálu. Z důvodu maximální záchrany celých souvrství výmaleb se přistoupilo k jejich konzervaci a překrytí separační vápennou vrstvou. V místnostech byly provedeny přesné malířské přepisy vybrané výzdoby, restaurování a prezentování nálezů se omezilo na kvalitní vybrané části. Proběhl také restaurátorský průzkum a obnova nalezených renesančních trámových stropů s finální prezentací konstrukce, při níž byly trámové stropy v přízemí i patře odkryty pouze tam, kde na podhledech nebyla mladší výzdoba.

Významnou proměnou prošla také hlavní renesanční fasáda objektu s malovanou rustikou, polychromovanými kamennými prvky a vstupními dveřmi a vraty provedenými podle dochované ikonografie a dobových předloh. Dvorní fasády byly obnoveny ve vápenné technologii a doplněny dřevěnou otevřenou pavlačí, jejíž původní konstrukce se nedochovala.

Příkladná obnova zachovala památkové hodnoty objektu, veškeré zásahy byly provedeny citlivě, s maximálním fixováním původních konstrukcí a ploch. Vyčištěním dispozic od nevhodných vestaveb se podařilo prezentovat původní skladbu domu včetně mázhauzu, vstupní klenuté síně, i prostor prvního patra s osovým průhledem dveřmi po celé délce uličního traktu. Celkové vyznění dotváří množství detailů, například kování zakoupená v bazarech a osazená na repliky dveří, historická a slohová svítidla či vybavení interiéru. Objektu se tak podařilo navrátit důstojný vzhled i ztracenou historickou atmosféru a vrstevnatost.

O laureátovi ceny Památky děkují rozhoduje veřejnost prostřednictvím on-line hlasování na webu Národního památkového ústavu. Jde o jedno z ocenění udílených v rámci každoročního klání o cenu Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje Národní památkový ústav. Za Kraj Vysočina byla nominována Obnova domu čp. 29 v Palackého ulici v Telči. Zatímco odborná komise vybírá mezi 24 nominovanými vítěze ve čtyřech kategoriích, veřejnost může podpořit svého favorita bez ohledu na to, v které kategorii soutěží formou on-line hlasování do 15. září. Jméno vítěze ceny Památky děkují bude oznámeno na slavnostním předávání cen Patrimonium pro futuro v úterý 3. října na zámku v Bučovicích.


Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...