Procházka panstvím Telč poučí o historii Telče

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, vydal novou publikaci Procházka panstvím Telč. Kniha představuje panství Telč jako fungující organismus, který v průběhu staletí spravovaly čtyři šlechtické rody.

zprávyuniweb

Udržení honosného rodového sídla bylo velmi nákladnou záležitostí, která musela mít základ v ekonomicky dobře fungujícím hospodářském zázemí každého panství. „Pro telčské panství byl klíčový rozvoj rybníkářství a lesního hospodářství. Soustava hospodářských dvorů pak zaručovala stabilitu v systematické zemědělské produkci. Publikace však nabízí i stručný přehled sakrálních staveb v Telči a jejím okolí, jejichž fond je zde mimořádně bohatý“, shrnula spoluautorka knihy Martina Indrová, která je zároveň ředitelkou telčského pracoviště Národního památkového ústavu.
Utváření a modelování krajiny zde probíhalo postupně a v duchu harmonického začlenění drobné architektury a uměleckých prvků do celkové kompozice panství, které bylo po staletí protknuto hlubokou vírou jeho majitelů i obyvatel samotných, a bylo významně ovlivněno i působením jezuitského řádu v Telči. 
Publikace Procházka panstvím Telč je jedním z výstupů projektu „Kulturní krajina jako prostor pro reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století,“ jehož výsledky přispěly k detailnějšímu poznání vzniku, vývoje, formy a funkce kulturní krajiny vytvořené na území vybraných aristokratických panství. Přestože zvolené lokality, v tomto případě panství Telč, zastupují z hlediska krajinářského hodnotný kulturně historický potenciál perspektivně přitažlivý pro širokou veřejnost, zůstávaly mnohé z nich během posledního půlstoletí spíše opomenuty. Jedním z důvodů jsou také dlouhodobé středoevropské stereotypy návštěvnických cílů, soustředěné tradičně více na interiéry památkových objektů, jejichž okolí zůstává obvykle stranou zájmu široké veřejnosti.
Knihu je možné zakoupit v sídle územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči (Hradecká 6). Její cena je 250 Kč. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
st 26.4.2017 16:18
0 +
 
Související
Nejčtenější
Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

You must first call Open or OpenBinary.


Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

You must first call Open or OpenBinary.


Hlavní zprávy