Projekt podpoří rovné příležitosti mužů a žen na Vysočině

0

Vysočina


Na Vysočině ubývá obyvatel a příznivá není také jejich věková struktura. Zvrátit současný vývoj si klade za cíl tříletý projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině.

Projekt odstartoval letos 1. července a jeho náklady dosáhnou téměř 7,6 milionů korun. Větší část, 85 %, je hrazena z Evropského sociálního fondu (ESF) z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zbývajících 15 % jde ze státního rozpočtu.
„Jde o zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje. Smyslem projektu je podpora rovných příležitostí žen a mužů na Vysočině,“ říká radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál. Záměrem projektu je vytvořit podmínky pro zlepšení pracovního a rodinného života obyvatel. Byť je příjemcem projektu Kraj Vysočina, vlastní projekt spojuje partnerství neziskové organizace Informační a poradenské centrum, o. p. s., s organizací Centrum pro rodinu a sociální péči a společností 6. SENSE s. r. o. Kraji se tak podařilo vytvořit partnerství, které disponuje odlišnými zkušenostmi s řešením problematiky rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života. Aby dopady projektu byly co nejširší, je zacílen na tři skupiny. Tou první jsou ženy a muži vracející se z rodičovské dovolené zpět na trh práce. K jejich úspěšnému návratu má napomoci vytvořená síť míst Family Points, kterké poskytnou podporu a pomoc při krátkodobé péči o dítě v souvislosti s uplatněním na trhu práce. Druhou skupinu představují zaměstnavatelé, subjekty zřizované krajem. V tomto případě bude cílem ovlivnit jejich personální politiku.
„Ve vybraných podnicích proběhou rodinné audity, které by měly identifikovat dobré praxe, ale také nabídnout doporučení k dalšímu rozvoji. Jako výstup bude vytvořena Metodika opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného života do plánu presonálního rozvoje. Zároveň bude vyhlášena soutěž Podnik příznivý rodině, která může ocenit pozitivní aktivity a přístup firem z Vysočiny,“ popisuje vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina Věra Švarcová. V projektu je rovněž pamatováno na veřejnost interaktivními materiály. Veřejnost bude také oslovena i kvůli aktivitám ve spojitosti se Dnem rodiny 15. května. Výstupy projektu se stanou součástí Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina.

Autor: Eva VorálkováSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Opište kontrolní kód
Pross lišta