Rodičovské fórum na Vysočině přichází s projektem Kolaboratorium

0

havlíčkův brod, havlíčkobrodsko, vysočina


Ve čtvrtek 22. března se uskuteční v budově Střední průmyslové školy stavební akademika S. Bechyně v Havlíčkově Brodě od 15.00 do 17.00 první setkání rodičovského fóra, které se zaměřuje na pomoc rodičům a dětem s handicapem.

„Inkluzivní vzdělání našich dětí skýtá nemalá úskalí, a proto i na Vysočině vzniklo Rodičovské fórum, které podpoří zejména rodiče v jejich nesnadné životní situaci. Zveme všechny rodiče, kteří se na vše cítí sami a potřebují podporu,“ popisuje Petra Neubauerová, krajská koordinátorka pro Vysočinu.

S projektem Kolaboratoria přišla nezisková organizace Rytmus, která vznikla v roce 1994 jako občanské sdružení. „Poskytuje podporu při začleňování dětí s postižením do běžných školek a škol u nás. Projekt Kolaboratorium – Rodičovská fóra, která vznikla po celé naší republice a stala se místem, kde se spolupracuje a vzniká něco společného. Jde o tříletý projekt, financovaný MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který trvá od 1. září 2017 do 31. sprna 2020. S posláním přispět ke zlepšení situace v začleňování žáků se zdravotním, zejména mentálním postižením do běžných škol u nás,“ dodává Petra Neubauerová. 

Projekt má tři hlavní cílové skupiny. „Jednak žáky se zdravotním nebo mentálním postižením, rodiče dětí s postižením a pedagogické pracovníky. Projekt využívá osvědčené i inovativní metody s důrazem na posílení kompetencí pedagogických pracovníků a zvýšení povědomí veřejnosti o inkluzi,“ doplňuje krajská koordinátorka s tím, že rodičovská fóra pomáhají rodičům se vyrovnávat s hendikepem svého dítěte, problematikou výchovy a vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, které představuje řadu výzev i pedagogické instituce. 

Cílem současných změn je umožnit co nejlépe rozvinout potenciál dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. K dosažení tohoto cíle je nezbytná spolupráce a synergické působení všech zainteresovaných stran. Zároveň ale míra podpory, která je dostupná rodičům dětí se specifickými vzdělávacími potřebami je značně různorodá, pedagogické i vzdělávací služby by měly kompetence a postavení rodičů posilovat a podporovat, ale tak se často neděje. Jedním z nástrojů pro podporu rodičů jsou svépomocné skupiny nebo rodičovská fóra. Priorita rodičovských fór je posílení a podpora rodičů především při řešení problematiky inkluzivního vzdělávání a jeho nástrah. Naším cílem je poskytnout rodičům potřebné informace a nabídnout jim příležitost pro setkávání s dalšími rodiči, kde vzájemnou diskusí a zkušenostmi si napomáhají k řešení problémů ostatním rodičům. Rodičovská fóra hledají cesty, koordinují a společně iniciují změny, učíme rodiče vyjednávat s dalšími institucemi, pedagogy, spolupracujeme s odborníky a snažíme se takto efektivně participovat na vzdělávacím procesu svých dětí.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Opište kontrolní kód

Novinář, učitel, dobrovolník, který se zajímá o vše kolem sebe.
 

Nejčtenější
Nejhodnocenější
http://vysocina-news.cz/ BILA