Týden sociálních služeb si připomíná i Oblastní charita Havlíčkův Brod

Už po deváté si Česká republika připomíná význam oblasti sociální péče prostřednictvím Týdne sociálních služeb, který letos připadá na termín od 2. do 8. října. Na Havlíčkobrodsku a Humpolecku je největším poskytovatelem sociální péče a prevence Oblastní charita Havlíčkův Brod.

zprávyuniweb

Zaštiťuje celkem třináct sociálních služeb, vedle nichž nabízí i další řádku služeb, do které patří Charitní ošetřovatelská služba, Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, mateřská centra v Havlíčkově Brodě, Ledči nad Sázavou a ve Světlé nad Sázavou, Středisko charitní pomoci a Dobrovolnické centrum. 

Oblastní charita Havlíčkův Brod v regionu působí už šestadvacet let. Na svém začátku budovala ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, ovšem s postupem času se nabídka pomoci organizace rozrůstala a vyvíjela, což pokračuje i nadále. „Naším posláním je poskytovat nejen sociální, ale také zdravotní, duchovní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci bez ohledu na rasu, původ či náboženské vyznání. Svou činnost zaměřujeme na podporu dětí a mládeže, matek i otců s dětmi, lidí s postižením, seniorů, jednotlivců i celých rodin,“ nastínila ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Anna Blažková. 

Organizace rovněž usiluje o aktivní zapojení se do formování kulturního a společenského života ve svém okolí se zaměřím na tradice a osvětu veřejnosti v oblasti sociální problematiky. Mezi nejznámější akce patří tradiční Tříkrálová sbírka, dále také masopustní nebo svatomartinský průvod v Havlíčkově Brodě či rozličné výstavy, jarmarky, přednášky a besedy. Letos 15. září uspořádala za podpory města Havlíčkův Brod a dalších partnerů první ročník havlíčkobrodského festivalu sociálních služeb s názvem Bez bariér jsme si blíž, který sklidil velice pozitivní ohlas. Pozvání k účasti přijali také další poskytovatelé sociálních služeb v regionu. „Často se ve své každodenní praxi setkáváme s tím, že se lidé o možnostech sociální péče dozvědí až v momentě, kdy ji akutně potřebují. Přitom kdyby o tom, na koho se mohou obrátit a že se vůbec mají na koho obrátit, věděli dříve, možná by spoustu okolností řešili jinak, efektivněji a byli by spokojenější. Proto jsme se rozhodli zrealizovat jakýsi festival, který lidem dokáže atraktivní formou přiblížit, kde jim s jejich problémy mohou profesionálně pomoci,“ vysvětlila Anna Blažková.

Havlíčkobrodská Charita je církevní neziskovou organizací a jako jedna z oblastních charit patří k organizaci Charita Česká republika. V její nabídce sociálních služeb konkrétně figurují: Občanská poradna, jež poskytuje bezplatné a anonymní poradenství pro širokou veřejnost v nejrůznějších oblastech, dále nízkoprahová centra pro děti a mládež eNCéčko ve Světlé nad Sázavou a BAN! v Havlíčkově Brodě, která se podílejí na prevenci rizik spojených s dospíváním, Středisko rané péče zastřešující komplex služeb orientovaný na rodiny dětí s postižením nebo po komplikovaném porodu, Šipka – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, jejíž pracovníci dojíždějí do domácností s cílem pomoci zlepšit sociální situaci zejména s ohledem na nezaopatřené dítě, Charitní domov pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě a Humpolci poskytující dočasné zázemí a podporu matkám, či otcům s dětmi, Centrum sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou jakožto denní stacionář pro lidi s hendikepem a pro seniory, Chráněné bydlení Petrklíč v Ledči nad Sázavou pro lidi, kteří kvůli zdravotnímu či duševnímu onemocnění vyžadují pomoc druhých při samostatném bydlení, Sociálně terapeutická dílna v Ledči nad Sázavou pro klienty s lehkým či středním postižením, jejímž cílem je udržet a rozvíjet jejich pracovní návyky, Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci, což je denní stacionář pro seniory, Charitní pečovatelská služba a Centrum osobní asistence pro seniory a lidi s hendikepem, kteří mohou žít doma, ale kteří zároveň potřebují pomoc se zvládáním hladkého chodu domácnosti, a Domácí hospicová péče s nabídkou komplexní péče o umírající v jejich domovech.  


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Související
Nejčtenější
Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

You must first call Open or OpenBinary.Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

You must first call Open or OpenBinary.

Hlavní zprávy