Úterý patřilo v Karlových Varech dokumentům a jihlavskému festivalu

Na Mezina´rodni´m filmove´m festivalu Karlovy Vary představili pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v úterý 4. července dvana´ct nejvy´razneˇjsˇi´ch dokumenta´rni´ch filmu° ze strˇedni´ a vy´chodni´ Evropy, jejichzˇ uvedeni´ do kin je pla´nova´no na prˇi´sˇti´ch dvana´ct meˇsi´cu°.

zprávyuniweb

Do prestizˇni´ho vy´beˇru Docu Talents @KVIFF 2017 se letos zarˇadily sni´mky z Cˇeske´ republiky, Kazachstánu, Litvy, Lotyšska, Madˇarska, Polska, Ruska, Slovenska, Srbska,  a Ukrajiny. Mezi prezentovany´mi projekty mohli diva´ci z rˇad filmovy´ch profesiona´lu° naji´t naprˇi´klad ukrajinsko-estonskou „existenciální cestu z minulosti do současnosti“ ((N)Ostalgia režisérů Vicki Thorntona a Pavla Yurova) cˇi dokument režírovaný pěti autory ze zemí Varšavské smlouvy, které okupovaly Československo (Okupace 1968 producenta Petera Kerekese).

Od roku 2005 slouzˇi´ panel Docu Talents jako startovaci´ mu°stek pro nove´ dokumenta´rni´ filmy, jaky´mi byly naprˇi´klad: Kra´li´k po berli´nsku, Slepe´ la´sky, Nesvatbov, Proble´m s koma´ry a jine´ prˇi´beˇhy, Jak se varˇi´ deˇjiny, Rene´, Pevnost, Roura, Danielu°v sveˇt, V paprsci´ch slunce nebo The Road Movie.

„Vztahy mezi filmovými festivaly jsou někdy napjaté a příliš soutěživé. Jsem rád, že se nám už 13 let daří spolupracovat, že dokážeme využít síly festivalů v Karlových Varech a v Jihlavě ve prospěch výjimečných dokumentárních filmů. Vážím si toho, že podobně jako například švýcarské festivaly v Locarnu a Nyonu, tak i my v Česku stojíme společně na straně filmařů,“ uvedl ředitel MFDF Ji.hlava a kurátor Docu Talents Marek Hovorka.

Byli oznámeni Emerging Producers 2018

Za´stupci jihlavske´ho festivalu zverˇejnili rovneˇzˇ jme´na producentu° vybrany´ch do projektu Emerging Producers pro rok 2018. Ojedineˇly´ projekt Emerging Producers podporuje talentovane´ evropske´ producenty dokumenta´rni´ch filmu°, jimzˇ celorocˇneˇ nabi´zi´ celou sˇka´lu vzdeˇla´vaci´ch a propagacˇni´ch prˇi´lezˇitosti´. Vy´beˇr 17 evropsky´ch producentu° doplni´ jeden zástupce z Maroka, jezˇ je hostem nadcha´zeji´ci´ho rocˇni´ku Emerging Producers. Program byl nově rozšířen o workshop, který proběhne během Berlinale v únoru 2018.

Ji.hlava film fund podpoří čtyři projekty

Postprodukční služby v hodnotě 16.000 Euro, které poskytnou společnosti UPP a Soundsquare, získala ukrajinsko-německá koprodukce Boy of Wars (řežiséři: Igor Kosenko a Cyprien Clement-Delmas, producent: Fabian Driehorst).

Dva dokumentární projekty dostanou podporu od MFDF Ji.hlava, která zahrnuje zpětnou vazbu k jejich rough cut verzím a pomoc s distribuční strategií filmů. Jsou jimi polsko-německá koprodukce Foreigner(režisér: Filip Jacobson, producentka: Karolina Galuba) a polský projekt The Whale from Loriono (režisér: Maciej Cuske, producent: Mikołaj Pokromski).

Český projekt Vienna Calling (režisér: Petr Šprincl, producent: Marek Novák) získal podporu ve fázi výzkumu, kterou poskytne Centrum dokumentárního filmu se sídlem v Jihlavě,

Ji.hlava Film Fund byl založen v roce 2017 a podporuje dokumentární filmy ve fázi produkce nebo postprodukce natočené v regionu střední a východní Evropy. Oceněné projekty byly vybrány z více než 50 přihlášek.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

uniwebzpravy2018
Související
Nejčtenější

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

You must first call Open or OpenBinary.
Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

You must first call Open or OpenBinary.


Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

You must first call Open or OpenBinary.


Hlavní zprávy