V Ledči nad Sázavou vzniká Komunitní centrum Háta

V pátek 1. září zahajuje obecně prospěšná společnost Háta v Ledči nad Sázavou nový projekt Komunitní centrum Háta. Projekt se věnuje sociálnímu začleňování osob se zdravotním postižením.

zprávyuniweb

„Cílem komunitní sociální práce je zlepšení kvality života lidí v komunitě, jejich aktivizace a propojování členů komunity, odstranění izolace každodenního života, možnost setkávání se, společné činnosti, vzdělávání se a sdílení a v neposlední řadě odstranění vzájemných předsudků, netolerance, nepochopení,“ vysvětluje Václav Beránek, který má ve společnosti na starost propagaci a sám je na vozíku. 

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením. Komunitní centrum má za cíl tyto osoby začlenit do společnosti, vyzdvihnout jejich silné stránky, podpořit je v tom, co je baví a zajímá.  

„V rámci projektu Komunitního centra vznikne asi osm skupin a každá z těchto skupin se bude věnovat těm aktivitám, které si sama určí – bude-li o ni ve skupině zájem, například práce s hlínou, nebo nácvik divadelního představení a mnoho dalších aktivit. Tyto aktivity budou probíhat nejen v prostorách Centra denních služeb Barborka - například v kavárně, školící místnosti. Ale také třeba v knihovně, Základní škole, či radnici…

Máte-li zájem se zapojit, nebo víte o někom, kdo by se do našeho Komunitního centra Háta chtěl přidat, neváhejte a kontaktujte nás – 737 034 558, jsme i na mailu – kc-hata@seznam.cz. Buďte s námi na Facebooku,“ vyzývá Václav Beránek.

Komunitní centrum Háta registrační číslo CZ.032.60/0.0/0.0/16_064/0006411 je projektem podpořeným z EU, ESF z Operačního programu zaměstnanost. Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniwebzpravy2018
Související
Nejčtenější
Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

You must first call Open or OpenBinary.


Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

Thumb err:You must first call Open or OpenBinary.

You must first call Open or OpenBinary.


Hlavní zprávy