Záchranáři na Vysočině sdílí data o pacientech s krajskými nemocnicemi. Uložené údaje šetří čas

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina už deset let využívá při výjezdech k pacientům speciální počítačový systém tabletů, prostřednictvím kterého sdílí základní data o pacientech se všemi pěti krajskými nemocnicemi na Vysočině a vybranými nemocnicemi v ČR.

zprávyuniweb

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina už deset let využívá při výjezdech k pacientům speciální počítačový systém tabletů, prostřednictvím kterého sdílí základní data o pacientech se všemi pěti krajskými nemocnicemi na Vysočině a vybranými nemocnicemi v ČR. V době zavádění systému byla vysočinská záchranka první v České republice, která umožňovala profesionálním záchranářům pracovat už při primárním výjezdu se zdravotní dokumentací pacienta.

Počítačový systém napojený na krajské nemocnice dá zasahujícímu záchranáři okamžitou odpověď na otázky: kolikrát byl pacient zdravotníky ošetřen a s jakými diagnózami, pomůže mu v rozhodování, zda může pacienta ponechat v domácí péči nebo je třeba ho transportovatdo nemocnice. V současné době je systémem tabletů vybaven kompletně celý vozový park Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina čítající 64 sanitních vozidel.

Systém funguje jednoduše: Zdravotník po identifikaci pacienta může nastudovat z dostupných zdravotních záznamů nemocnic a záchranky informace o pacientovi, na místě zásahu už disponuje základními informacemi. Samozřejmostíj e propojení tabletu s příslušnou nemocnicí, což umožní přístup k datům z nemocnice a také přenos informací z tabletů do informačního systému příslušné nemocnice. Posádka má díky informacím v tabletu lepší rozhodovací pozici, ošetřující zdravotník může dohledat informaci o předchozích zásazích, výsledcích předchozích vyšetření, záznamy o alergiích a reakcích na medikaci. „Tyto informace jsou zásadní při zásahu u nekomunikujícího pacienta. Záchranáři obvykle nemají čas po bytě hledat informace, ověřovat jejich aktuálnost nebo obvolávat příbuzné, sdílení informací přes tablet se během deseti let osvědčilo, záchranáři ho využívají standardně, především administrativní práci si be zněj už nedovedeme představit,“ říká ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Vladislava Filová. Používání systémuje v souladu s legislativou na ochranou osobních údajů. 

Tablet využívaný Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina je zodolněný notebook s dotykovou klávesnicí as GPS navigací vybavený různými funkcemi. Nejen, že dokáže vyhledat přesněmísto, kde se pacient nachází, ale usnadňuje záchranářům i složitou administrativu. Od roku 2015 jsou tablety ve výbavěkaždé záchranné služby, jejich pořízení bylo hrazeno z IOP včetně jednotnéúrovně informačních systémů operačního řízení a modernizací technologií pro příjem tísňovéhovolání základních složek integrovaného záchranného systému.

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina provedla v roce 2017 celkem 45 722 zásahů. V letošnímuroce do konce září už uskutečnila 36 363 výjezdů z toho 565 leteckouzáchrannou službou. Z celkového počtu zásahů ošetřila pacientys interními obtížemi ve 24 614 případech, zasahovala u 8 800 traumat aposkytla péči při 693 srdečních příhodách a 871 cévních mozkových příhodách. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
po 22.10.2018 10:250 +
 
uniwebzpravy2018

Hlavní zprávy