ZPRÁVY AKTUALITY Vysočina

Nový rok přinese projekt integrovaného jízdného ve městě Třebíč a krajských linkách

Město Třebíč začlení od Nového roku krajské linky do svého dopravního systému, což zlepší dostupnost městské hromadné dopravy pro obyvatele a návštěvníky. Na integrovaných linkách bude platit městský tarif, což usnadní a zefektivní pohyb po městě a okolí.

0

Před 4 týdny

Kraj Vysočina pokračuje v podpoře zachování prodejen potravin i dalších služeb na venkově

Rada kraje Vysočina doporučila zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení programu Venkovské služby 2024.

0

Před měsícem

Vysočina představuje 5 revolučních e-služeb pro občany: Snadný přístup, větší efektivita

Kraj Vysočina nabízí na Portálu občana pět aplikací pro usnadnění komunikace a služeb pro občany. Aplikace zahrnují Žádosti o vyjádření k infrastruktuře, eAmbulance, eDotace, Klientský portál a výpis ze zdravotní dokumentace. Kraj plánuje rozšířit nabídku služeb na portálu.

0

Před měsícem

Období masopustu nastalo. Muzeum Vysočiny Třebíč představuje tradiční oslavy

Tradiční české masopustní slavnosti oslaví Muzeum Vysočiny Třebíč na první únorovou sobotu v Centru tradiční lidové kultury. Program nabídne tinaření masek, divadelní vystoupení, doprovodné akce pro děti i dospělé a ukázky karnivalových oslav v zahraničí. Vstupenka stojí 50 Kč.

0

Před měsícem

Obnovení lesních společenstev probíhá v regionálních přírodních rezervacích a památkách

Na Vysočině probíhá asanace dřevin napadených kůrovcem. Lesníci postupují v souladu s plány péče o lesní chráněné území a v některých případech bylo nutné zasáhnout neortodoxními způsoby. Kraj Vysočina přispívá na tyto zásahy 50-150 tisíc korun ročně. Místo zpráv o katastrofách se nyní začíná psát o obnově lesa.

0

Před měsícem

Kraj aktuálně podporuje oblíbené noclehárny a azylové domy

V Žďáru nad Sázavou a Jihlavě fungují noclehárny pro osoby bez přístřeší, které poskytují přenocování i hygienické zázemí. Kraj přispívá na jejich provoz a zapojil je do krajské sítě. Na Vysočině se také nacházejí azylové domy pro muže i matky s dětmi či rodiny bez domova, financované z evropských projektů.

0

Před měsícem

Masopustní rej plný tradičních dobrot a zábavy v Třebíči

Muzeum Vysočiny Třebíč připravuje v Centru tradiční lidové kultury na 1. února oslavu masopustu. Návštěvníci se mohou těšit na tvůrčí dílničky, soutěž o nejlepší masku, vystoupení divadelního spolku, hudební vystoupení a folklorní soubory. Nelze opomenout ani tradiční pochoutky.

0

Před měsícem

Netradiční dřeviny oživují lesy Jihlavy: Mendelova univerzita pomáhá v projektu zalesňování

Kraj Vysočina, Správa městských lesů Jihlava a Mendelova univerzita spolupracují na projektu zkoumání vhodnosti netradičních dřevin ve středoevropských lesích. Projekt má tři etapy probíhající do roku 2031 a zaměřuje se na ověření uplatnění různých druhů dřevin v měnících se klimatických podmínkách.

0

Před měsícem

Nové jízdní řády v Žďárských vrších slibují lepší a ekologičtější dopravní spojení

Starostové Žďárských vrchů mají v plánu zlepšit a upravit jízdní řády ve svém regionu, což by mělo vést k vyššímu komfortu a ekologičtější dopravě pro cestující. Nové jízdní řády očekávají lepší provoz autobusů a propojení s vlaky, což by mělo snížit potřebu používat soukromá auta a zvýšit ekologičnost dopravy v regionu.

0

Před měsícem

Kraj testuje využití a funkci nepůvodních dřevin v lesích

V souvislosti s probíhající klimatickou změnou dochází k výrazným proměnám, mimo jiné, i v lesním hospodářství. Při obnově lesa je více kladen důraz na druhovou pestrost, doposud se vysazovaly zejména původní dřeviny využívané ve zdejší dosavadní lesnické praxi.

0

Před měsícem

Last minute versus First minute: Která nabídka se vyplatí při cestě do Chorvatska?

Čelíte každoročně stejně otázce a nevíte, zda si svou letní dovolenou na Jadranu sjednat s větším předstihem nebo její výběr nechat na poslední chvíli? Při sjednávání dovolené na první i poslední chvíli nezáleží pouze na částce, kterou ušetříte, ale v úvahu byste měli vzít i svou povahu. Jak dobře čelíte stresu, jak zdatní jste v plánování a s jakým předstihem si můžete naplánovat dovolenou v práci?

5

Před měsícem

V únoru se v Sociálním centru Kraje Vysočina v Jihlavě otevře nová poradna Vysočina pečuje

V prostoru jihlavského Sociálního centra Kraje Vysočina se nová služba zaměří na pečující osoby. Poradna s názvem „Vysočina pečuje“ bude otevřena v únoru 2024 a bude bezplatně nabízet podporu všem, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí, na péči se připravují nebo sami potřebují péči zajistit.

0

Před měsícem

Výstava Region Press Foto 2023. K vidění jsou snímky ze šestnácti vysočinských médií

Milovníci fotografií si v sídle Kraje Vysočina přijdou na své. Až do konce ledna 2024 je v přízemí budovy B a také o dvě patra výše, před zasedací místností, k vidění výstava Region Press foto 2023. Tradiční expozici už po jedenácté pořádá ve spolupráci s vysočinskými médií Syndikát novinářů.

0

Před měsícem

Lidé hlasují pro nejlepší webové stránky měst a obcí na Vysočině

Hlasování v soutěži Zlatý erb 2024 bylo spuštěno. Už nyní může veřejnost udělit hlasy nejlepším webovým stránkám měst a obcí. Hlasovat lze pro obce s rozšířenou působností (ORP) i pro obce a města, která ORP nejsou. Jeden člověk může v každé z kategorií udělit pouze jeden hlas.

0

Před měsícem