Charitní pečovatelská služba na Žďársku zefektivnila svou péči

Zájem o Charitní pečovatelskou službu, která spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, roste. Poptávka narůstá jak v Bystřici nad Pernštejnem a Žďáře nad Sázavou, tak i v menších obcích, které leží v okolí měst.

uniweb weby

Největší zájem je stále o dovoz nebo donášku jídla, avšak stále více přibývá i požadavků na celkovou péči o vlastní osobu, kam například spadá pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík a také úkony osobní hygieny. 

Vozový park pečovatelské služby se na konci roku 2016 rozrostl o dva automobily. Do Bystřice nad Pernštejnem, kde je sídlo služby, byl pořízen jeden automobil a na pobočku služby do Žďáru nad Sázavou také jeden. Nové automobily byly pořízeny z finančních prostředků Tříkrálové sbírky 2016 a také díky příspěvku Kraje Vysočina v rámci grantového programu Fondu Vysočiny. Díky novým vozům zvládají pracovníci zajistit více péče a mohou do služby přijmout nové uživatele, kteří pečovatelské úkony potřebují, a to nejen z Bystřice nad Pernštejnem a Žďáru nad Sázavou, ale i z jejich místních částí i vzdálenějších obcí.

Během roku 2016 poskytla Charitní pečovatelská služba péči 246 uživatelům, a to v rozsahu téměř 14 000 hodin přímé péče. Z toho v Bystřici nad Pernštejnem a přilehlých obcích 182 uživatelům a ve Žďáře nad Sázavou, Svratce a přilehlých obcích 64 uživatelům.

Posláním Charitní pečovatelské služby je pomáhat lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o svoji domácnost, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Služby jsou poskytovány seniorům se sníženou soběstačností, osobám, které jsou odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost, a osobách po úrazech, a to v Bystřici nad Pernštejnem, Žďáře nad Sázavou a v okolních obcích do dojezdové vzdálenosti zhruba 15 km.

V přízemí domu s pečovatelskou službou v Hornické 643 v Bystřici nad Pernštejnem je také středisko osobní hygieny, což jsou speciálně upravené prostory pro poskytování úkonů osobní hygieny pro osoby s omezenou hybností. Součástí prostoru je velká vana a také prostorný sprchový kout. Celý prostor je bezbariérový. Na středisku osobní hygieny poskytujeme i základní péči o vlasy a nehty, samozřejmostí u pánů je i úprava vousů. V rámci poskytování fakultativní služby doprava uživatele, pracovnice zajišťují odvoz a dovoz uživatelů i na středisko osobní hygieny.  Doprava uživatelů je nejvíce využívána na cesty k lékařům, na úřady a také na běžné nákupy.

Pracovnice Charity poskytují v rámci ekonomických činností i další služby pro celou veřejnost, a to pedikúru a pronájem kompenzačních pomůcek, které jsou určeny pro širokou veřejnost, nikoli pouze pro uživatele Charitní pečovatelské služby. Ve Žďáře nad Sázavou je poskytována pedikúra, která je také určena pro širokou veřejnost a je poskytována přímo v domácnostech zájemců o tuto službu.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy