Děti se učily angličtinu se studentkou jihlavské školy

Počátkem listopadu pokračoval třetí klíčovou aktivitou projekt Happy English with student Aneta, který pro děti připravila Aneta Štěpánková, studentka Soukromé vyšší odborné škole sociální, o. p. s., Jihlava.


„Na třetí klíčovou aktivitu nazvanou A Funny Sketch about Health se děti předškolního věku z Mateřské školy Domeček, o. p. s., Praha moc těšily. Tato aktivita se zaměřovala na osvojování základů anglického jazyka, a to na zdravé a nezdravé potraviny. Děti se zábavnou formou naučily nejen klíčová slova, ale také otázky a odpovědi, které zde byly nezbytné,“ uvedla Aneta Štěpánková
Cílovou skupinou pro tuto aktivitu bylo deset dětí ve věku od čtyř do sedmi let. Primárním cílem celého projektu, který autorka zpracovává v rámci závěrečné absolventské práce, je vytvoření metodiky, jak pracovat s dětmi předškolního věku při výuce anglického jazyka. Sekundárním cílem je pořízení videozáznamu pro rodiče, kteří mohou sledovat pokroky a nadšení dětí během výuky cizího jazyka. 
Aktivita A Funny Sketch about Health obsahovala několik částí. Studentka děti nejprve seznámila s maskotem školky jménem Teddy, se kterým následně sehrála zábavnou scénku. Scénka pojednávala o studentce Anetě a stravovacích návycích ve škole. Byl zde kladen důraz na nezdravé potraviny a zdravé potraviny.
Třetí částí této aktivity bylo samotné představení a pojmenování všech klíčových slov, které se děti měly naučit. Pro snazší a rychlejší zapamatování si slovní zásoby následovaly dvě obrázkové křížovky. Děti dle obrázků říkaly anglická slova a studentka je zapisovala do jednotlivých políček. Výsledkem této aktivity byly dvě tajenky, které odkryly slova healthy a unhealthy
Čtvrtou aktivitou bylo přilepování zdravých a nezdravých potravin. Zelená tabule s názvem healthy byla připravena pro zdravé potraviny a červená tabule s názvem unhealthy pro nezdravé potraviny. Studentka děti vedla pomocí otázek Where is the apple? Is it healthy or unhealthy?
V závěru této klíčové aktivity děti vytvořily vázu se zdravými potravinami pro studentku Anetu. Jejich úkolem bylo přilepit na lékařskou špachtli jakýkoliv obrázek se zdravou potravinou a vložit jej do připravené vázy. Tato aktivita sloužila také pro zpětnou vazbu. 
Autorka projektu se v rámci třetí klíčové aktivity zaměřila i na slovní hodnocení od zúčastněných dětí. Děti uvedly, že aktivity se studentkou Anetou, která zde často působí jako asistent pedagoga je velice baví. „Angličtina s paní učitelkou Anetkou se mi moc líbí, protože s námi dělá vtipné hry, které jsou pro nás nové a zajímavé,“ uvedl sedmiletý Šimon.  
„Úspěšnost projektu tkví především v originalitě každé klíčové aktivity,“ dodala Aneta Štěpánková.
V rámci školního projektu English4Family, pod vedením Veroniky Karlové Bílkové, studentka pracuje s dalšími spolužačkami na klíčové aktivitě pro děti čtvrté třídy základní školy v Jihlavě. Tato aktivita bude zrealizována v průběhu měsíce listopadu. Průběh dalších projektů můžete sledovat na komunitě English4Family
Projekt Happy English with student Aneta bude zakončen čtvrtou klíčovou aktivitou v pátek 18. listopadu.

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

SZO

Hlavní zprávy