Nejčistších ovzduší na Vysočině má Humpolec

Kraj Vysočina patří dlouhodobě k nejčistším regionům České republiky, nejčistším městem je pak Humpolec, vyplývá to z výsledků projektu Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina, který trvá už čtyři roky .

uniweb weby

Na 24 místech Vysočiny je dlouhodobě měřena a zaznamenávána míra znečištění s ohledem na různé faktory, jako je například vliv lokálních topenišť, dopravy, průmyslu a průmyslových zón, ovzduší. Aktuální čísla od září 2015 do září 2016 jasně dokazují, že Vysočina patří k nejčistším krajům České republiky, přičemž Humpolec patří mezi nejčistší místa Vysočiny.
Z hlediska průměrné koncentrace polétavého prachu (PM10) za dané období je naše město dokonce až na poslední příčce. Naměřená hodnota činí 13,16 µg•m-3. Naopak nejvyšší hodnota byla naměřena v Lukavci 32,32 µg•m-3. Také další výsledky ukazují, že humpolecké ovzduší je jedno z nejčistších v kraji. Například hodnota oxidu siřičitého (SO2) dosahuje průměrné roční koncentrace 2,94 µg•m-3. V Ledči nad Sázavou bylo naměřeno nejvíce, a to 14,30 µg•m-3. I hodnota 14,09 µg•m-3 týkající se průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého (NO2) patří k nízkým, nejvyšší byla zaznamenána v Havlíčkově Brodě (23,73 µg•m-3).
Jediné vyšší číslo si Humpolec odnesl z měření koncentrace benzo[a]pyrenu, kdy skončil za první Bystřicí nad Pernštejnem. Autoři roční zprávy ovšem podotýkají, že v tomto případě došlo na každé z měřených lokalit pouze ke čtyřem odběrům za rok, což pro hodnocení z hlediska imisního limitu není dostatečné. Na měření měl také velký vliv fakt, že odběry ve všech lokalitách neproběhly ve stejný den.
Z výsledků měření za dané období tedy vyplývá, že v kraji k překračování imisních limitů nedocházelo. Taková situace může dle závěru roční zprávy nastat jen v nejzatíženějších lokalitách při dlouhých epizodách s nepříznivými rozptylovými podmínkami.
Projekt Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina má dokonalý harmonogram a jeho fungování podléhá neustálé kontrole. Zaznamenaná data jsou okamžitě zasílána ze čtyř souprav mobilních měřících systémů na webové stránky Kraje Vysočina. Měření, které pokračuje i v letošním roce, jasně potvrdilo, že jednou z nejzávažnějších příčin znečišťování ovzduší je používání spalitelného odpadu, například plastů, což způsobuje vznik vysoce toxických látek, které jsou biologicky prakticky neodbouratelné. Negativní vliv má i spalování fosilních paliv či uhlí. Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 16.02.2017 17:25
0 +
 
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy