Obnova škol a nemocnic pro lepší služby a úsporu energie

Kraj Vysočina plánuje obnovu gastro provozů a prádelen ve školách a nemocnicích za účelem zlepšení energetické účinnosti. Projekt je podporován Operačním programem Životní prostředí.

uniweb weby

V rámci snahy o zlepšování veřejných služeb a modernizaci škol a zdravotnických zařízení na Vysočině je plánována rozsáhlá obnova gastro provozů a prádelen. Cílem těchto projektů je snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické účinnosti těchto provozů, což má přinést dlouhodobý přínos pro všechny klienty a studenty těchto zařízení, a zároveň vést k významným úsporám energií.

'Tato obnova je klíčovou součástí našeho závazku zlepšovat veřejné služby a zajišťovat, že naše školy a nemocnice jsou vybaveny tím nejlepším možným způsobem. Očekáváme, že dokončení těchto projektů bude mít dlouhodobý přínos pro všechny klienty a studenty těchto zařízení a zároveň, že dojde k významné úspoře energií,' uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj.

Ve spolupráci s Operačním programem Životní prostředí si Kraj Vysočina plánuje zajistit financování prostřednictvím výzvy č. 64/2024. Tato výzva podporuje projekty, které směřují ke snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické účinnosti gastro provozů, prádelen a dalších technologických procesů. Očekává se, že finanční podpora dosáhne 50% ze způsobilých nákladů na realizaci projektu.

'Podpora ze strany Operačního programu Životní prostředí je důležitá pro úspěšnou realizaci těchto projektů a využití nejmodernějších technologií. Věříme, že díky této spolupráci dokážeme zajistit moderní a účinné gastro provozy a prádelny ve školách a nemocnicích našeho kraje,' sdělila Iveta Fryšová, odbornice na regionální rozvoj Krajského úřadu Kraje Vysočina.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy