Pokuty 420 tisíc korun pro firmu Aquasys, navezla 1200 tun odpadů do Žďárských vrchů

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě udělila stavební společnosti Aquasys, spol. s r. o. ze Ždáru nad Sázavou dvě pokuty v celkové výši 420 tisíc korun zato, že navezla na pozemky v bezprostředním okolí Stržského potoka v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy asi 1200 tun stavebních odpadů, kamení a zeminy.

uniweb weby

Pozemky nebyly podle informací ČIŽP k nakládání s odpady určené a navíc hrozilo, že by uložené odpady mohly být splaveny do vod Stržského potoka. Firma se tak podle inspektorů ČIŽP dopustila jak porušení zákona o odpadech (pokuta 120 tisíc korun), tak i zákona o vodách (pokuta 300 tisíc korun.)
„Odpady navezené na pozemky v katastru Škrdlovic a Světnova pocházely z dalších stavebních zakázek společnosti Aquasys. Z demolice polyfunkčního domu Duna ve Žďáru nad Sázavou byla například směs stavebních odpadů s kusy cihel, betonu, térové lepenky i minerální vaty. Kamení a zemina zase pocházely z budování obchvatu v Mělkovicích na Žďársku“ uvedl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.
Nejen, že firma odpady navezla do okolí Stržského potoka, ale navíc přímo v jeho korytě vybudovala provizorní mostek tvořený betonovými panely a kamením.
Podle vodního zákona je zakázáno podél toků ukládat předměty, které by mohly být do vod splaveny a způsobit tak ohrožení plynulosti toku. „Má to svůj důležitý preventivní význam. Nedovolené zásahy do koryt mohou měnit jejich sklon a zvyšovat hladiny vodních toků. Tím roste riziko výskytu lokálních povodní. Po obou březích toku měly být ponechány pásy o šířce minimálně tři metry,“ uvedl ředitel ČIŽP Erik Geuss.
Proti jedné z pokut se firma Auasys odvolala, ministerstvo životního prostředí však její odvolání zamítlo. Obě pokuty tak nabyly právní moci.
Inspektoři ČIŽP v souvislosti s případem vedou se společností ještě jedno správní řízení, které zatím není ukončeno.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Dan Brown a W Simphony

Hlavní zprávy

 

uniweb webíky