Pořad pro loutnu a akordeon obsahující hudbu 20. a 21. století v Brodě

Klub Oko připravil společně se Základní uměleckou školou (ZUŠ) Havlíčkův Brod cyklus koncertů klasické hudby na Staré radnici v Havlíčkově Brodě. První koncert se uskuteční ve středu 14. září od 19.00.


Koncertní program, nazvaný podle jedné ze skladeb A. Piazzolly (Close your eyes and listen /Zavři oči a poslouchej), vznikl ve snaze dát větší prostor hudbě 20. a  21. století. Představení tvorby Astora Piazzolly, ve vlastních úpravách pro loutnu a akordeon, je hlavním záměrem. Tento argentinský skladatel, ale i hráč na bandoneon, je právem pokládán za génia moderní hudby a jeho skladby zní v mnoha instrumentálních verzích. Prostor pro sólový akordeon je věnován hudbě, při které se můžete zasnít (J. Ganzer, G. Klucevsek) a v sólových vstupech loutny uslyší posluchači kompozice z 21. století vlastní skladby Jindřicha Macka.
 
Jitka Baštová- akordeon 

V letech 2004-2009 studovala na Konzervatoři Pardubice a absolvovala hru na akordeon ve třídě Ireny Holomkové. V průběhu studia přestoupila z klávesového na knoflíkový nástroj. Tento na zakázku vyrobený italský akordeon zn. Pigini je výjimečný svým jemným a velmi barevným tónem. Po absolvování konzervatoře byla přijata na Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, kde v roce 2014 dokončila magisterské studium ve třídě Borise Lenka. V roce 2013 absolvovala studijní pobyt Erasmus na Sibeliově Akademii v Helsinkách - Matti Rantanen. Během studia se zúčastnila několika soutěží. Mezi nejcennější úspěchy se řadí třetí místo na Mezinárodní soutěži v Dunajské Stredě. Na Soutěžní přehlídce konzervatoří v roce 2007 obsadila třetí místo a v témže roce se účastnila i Mezinárodní soutěže na Slovensku. V současné době vyučuje na ZUŠ v Havlíčkově Brodě, kde v roce 2008 založila akordenovou třídu na pobočce v Přibyslavi. Jako akordeonistka vystupuje sólově, ale i v komorních seskupeních, např. v duu se sopranistkou Lucií Černou. Její sólový repertoár tvoří zejména originální koncertní kompozice pro akordeon. Velice ráda však interpretuje také převzaté kompozice autorů starších epoch – klavírní skladby D. Scarlattiho, J. S. Bacha, J. Haydna atd. Na první pohled velmi ojedinělá a netradiční spolupráce s loutnistou Jindřichem Mackem, která započala v roce 2009, přináší zcela nové myšlenky i barevné nápady. Benefiční premiéra společně připraveného celovečerního pořadu s názvem Doteky strun a kouzla měchu zazněla slavnostně dne 24. července 2011 u příležitosti 250. výročí poutního místa u sv. Anny v Pohledu. Projekt La Brise de France, výjimečný svým programem zaměřeným ryze na francouzskou hudbu různých stylových epoch, vznikl v roce 2012. Koncert In Patches (2014) čerpá, svojí dynamikou a pestrostí výstavby, ze zkušeností získaných při studiu na Sibeliově Akademii ve Finsku. Koncertní program Poslán jest od Boha anděl (2014) je koncipován pro liturgické období  adventu. Projekt Renaissance touches (2015) úspěšně navazuje na předešlé pořady a nese název podle soudobého díla zkomponovaného pro netradiční duo. 

Jindřich Macek - loutna

Už v době svých studií získal několik ocenění v kytarových soutěžích, např. 1. cenu v celostátním kole soutěže ve hře na kytaru v Kutné Hoře se zvláštním oceněním poroty za interpretaci barokní hudby. Kytarovou hru na Konzervatoři v Pardubicích absolvoval u prof. Stanislava Juřici v roce 1993 a pokračoval v téže třídě se studiem hry na loutnu, které zakončil absolventským koncertem v Hradci Králové v červnu roku 1999. Je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby při Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ze třídy Miloslava Študenta (2005). 
V současné době působí jako ředitel ZUŠ v Havlíčkově Brodě. Koncertuje jako sólista i jako loutnista rozmanitých komorních seskupení. Při interpretaci renesančních a barokních písní s doprovodem loutny spolupracuje s mezzosopranistkou Pavlou Fendrichovou , se kterou nastudoval a nabízí čtyři celovečerní koncertní programy - Milostné písně, Písně trpělivosti, Moravská lidová poezie v písních a Co se této noci stalo. Ve vokálně-instrumentálním duu vystupoval také se sopranistkami Helenou Pellarovou, Annou Hamadovou (SK), Evou Rukavičkovou a Janou Novákovou. Příležitostně s loutnou hostuje v pražském souboru Musica Fresca nebo ve smíšeném sboru Moravští Madrigalisté. Pořádá výchovné koncerty s názvem Loutna se představuje – určené pro žáky ZŠ a SŠ. Společně s kytaristkou Ivetou Novotnou vytvořil pořad „Struny v proměnách času". V působivém spojení loutnové hudby s mluveným slovem vystupuje v Alchymii lásky s Alfredem Strejčkem. V citlivých instrumentacích projektů Putování krajinou hudby a Flauto dolce účinkuje s flétnistkou Silvií Mechovou. Pořady Doteky strun a kouzla měchu, La Brise de France, In Patches, Kontrasty, Poslán jest od Boha anděl, Renaissance touches, Close your eyes and listen a Flos Florum připravil s akordeonistkou Jitkou Baštovou. Projekt mluveného slova a hudby Hudba poezie - poezie hudby vznikl díky spolupráci s českou spisovatelkou a básnířkou Sylvou Lauerovou. 
Zúčastnil se mistrovských kurzů na kytarovém festivalu Mikulov (např. ve třídě P. Steidla, L. Witoszynského, J. Wagnera), ve Valticích (třída anglického loutnisty B. Wrighta) a ve Slovinsku (pod vedením A. Kröpera). Cenné zkušenosti získal také na interpretačním kurzu japonské loutnistky S. Noiri či Letní škole barokní hudby v Holešově (J. Čižmář). Podílel se na vzniku audio nahrávky Krajina zpěvu (dětský sbor, loutna), multimediálních CD firmy Fenomen multimedia, a. s., (1999-2005) a CD nahrávky Loutnové zamyšlení (2005). Jeho hru mohlo ocenit italské, německé, švýcarské, finské, slovenské, maďarské, polské, slovinské, chorvatské, lucemburské, holandské a americké publikum. Vystupuje na hudebních festivalech v ČR i v zahraničí. Jmenujme např. Festival duchovní hudby Česká Lípa 2004, Ars Antiqua Europae 2004, Mezinárodní letní škola staré hudby Valtice 2005, Ars Antiqua Europae 2005, Pražské brány 2007, Kampanila 2008, Haydnovy hudební slavnosti 2008, Hofer Konzerte 2010, Hofer Konzerte 2011, Ars Antiqua Europae in Via Gothica 2011, Veselská ozvěna 2013 a Na dvanácti strunách 2015.

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
so 10.09.2016 13:45
0 +
 
SZO

Hlavní zprávy