Přihlaste se do projektu ČUS Sportuj s námi 2019

Projekt ČUS – Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2019


Sportuj s námi 2019

Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2019. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku

Odkaz je také umístěn na webu České unie sportu www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz.

Přihlášení do projektu pro rok 2019

Přihlášení do projektu pro rok 2019 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018. Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušné okresní sdružení ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, na ČUS sestaven kalendář akcí.

Podmínky pro zařazení akce do projektu

Zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

  1. organizátor musí být členským subjektem ČUS

  2. akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti

  3. minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné)

  4. akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež

  5. akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu

  6. dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné

  7. nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci

  8. termín konání akcí je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
út 06.11.2018 00:430 +
 
VOUSATÝ LENIVEC

Hlavní zprávy