Rehabilitace rodin jako klíč k prevenci umisťování dětí do ústavů

Rehabilitace rodin v Kamenici nad Lipou pomáhá zvládat domácnost a péči o děti maminám a rodinám postrádajícím základní návyky. V rámci transformace kojeneckých ústavů plánuje Kraj Vysočina vytvořit centrum komplexní péče v Dětském centru v Jihlavě.

uniweb weby

Sociální služba, respektive rehabilitace rodin, kterou v regionu nabízí pouze pracoviště v Kamenici nad Lipou, je vyhledávaný proces speciálního zacvičování maminek nebo celých rodin ve zvládání domácnosti a péči o děti. „Přibývá totiž rodičů, kterým chybí základní návyky a zkušenosti se zvládáním domácnosti, denním režimem, výchovou dětí, ale i s hospodařením a rodinným rozpočtem. Často jde o rodiče, kteří sami ani neměli možnost zažít běžný rodinný život a je třeba jim poskytnout vhodnou podporu. Nabízená sociální služba je dobrovolná a může být poskytnována po dobu jednoho roku,“ popsal Vítězslav Schrek s tím, že o rehabilitaci je značný zájem, protože často cílí na samotné příčiny umisťování dětí do dětských domovů a ústavů.

V případě budoucího zaměření pracoviště Dětského centra v Jihlavě vedení Kraje Vysočina plánuje využít odbornost zdravotnického personálu pro vznik nového centra takzvané komplexní péče. „Budou zde pečovat nejen o těžce zdravotně postižené děti, ale i nabízet speciální paliativní péči nebo odlehčovací službu,“ doplnil Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví. Do jeho gesce fungování současných dětských center spadá.

Při transformaci kojeneckých ústavů bralo vedení Kraje Vysočina v úvahu konkrétní potřeby regionu. Pečlivě vybíralo budoucí služby, které by mohly v regionu do budoucna chybět. Současně velice intenzivně rozvíjí i síť pěstounské péče, po které s rušením kojeneckých ústavů přirozeně stoupne poptávka. Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy