Vývoj kriminality na Havlíčkobrodsku

HAVLÍČKOBRODSKO: Kriminalita poklesla, objasněnost naopak vzrostla

uniweb weby

V roce 2020 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 970 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 615 skutků. Výborných výsledků policisté, a to jak uniformovaní, tak neuniformovaní, dosáhli také při objasňování trestné činnosti. Objasněnost opět přesáhla hranici šedesáti procent a navíc toto číslo policisté ještě zvýšili. Uniformovaní policisté, kteří slouží na základních útvarech, dosahují dlouhodobě vynikajících výsledků. Za těmi stojí jejich profesionální práce a přístup, který uplatňují jak na místě činu, kde bývají zpravidla jako první, ale také při řádném výkonu hlídkové a obchůzkové činnosti. Další součástí výkonu služby uniformovaných policistů je oblast dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností a plynulostí silničního provozu, kde také dosahují skvělých výsledků. Výbornou práci odvádějí také kriminalisté, pro které je samozřejmostí vysoká úroveň znalostí v oblasti kriminalistiky, precizně vedené prověřování a operativní šetření, které je základem úspěšného boje s trestnou činností. Další nedílnou součástí práce uniformovaných i neuniformovaných policistů je vynikající osobní a místní znalost území, kde působí, a to jak ve městech či městysech, tak na menších obcích.  Policisté si velmi dobře uvědomují, že podíl na úspěchu má vzájemná spolupráce na vysoké úrovni. Bez tohoto prvku se jejich profese neobejde a kladou na něj velký důraz. V rámci objasňování trestné činnosti, pátrání po pachatelích i pohřešovaných osobách je významnou součástí úspěchu také spolupráce se strážníky městské policie, místními samosprávami a v neposlední řadě s veřejností. V roce 2020 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 970 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 615 případů. Celková objasněnost tedy dosáhla 63,4 %. Ve stejném období roku 2019 došlo k celkem 1061 trestným činům a z tohoto počtu jich policisté objasnili celkem 653, to znamená 61,5% objasněnosti. V loňském roce tak v porovnání s rokem 2019 došlo ke snížení kriminality, a to o 91 trestných činů. Objasněnost se naopak zvýšila a nadále přesahuje 60% hranici. Obvodním oddělením, které má nejvyšší objasněnost v rámci celého územního odboru, je s více jak sedmdesáti procenty Světlá nad Sázavou. Havlíčkobrodské obvodní oddělení tentokrát drží prvenství v poklesu kriminality, která je zde ve srovnání s rokem předešlým o 115 trestných činů menší. Kriminalita v roce 2020 na jednotlivých obvodních odděleních K nejvíce trestným činům došlo v roce 2020 na území obvodního oddělení Havlíčkův Brod a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 533 trestných činů, z nichž se jim 330 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 61,9 %. V roce 2019 policisté prověřovali 648 trestných činů, z nichž 405 objasnili, tedy 62,5 %. V teritoriu obvodního oddělení Chotěboř a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 229 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 139 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Chotěbořsku činila 60,7 %. V roce 2019 se jednalo o 212 případů, z toho 125 objasněných, tedy 59 %. Vynikajících výsledků v loňském roce dosáhli policisté obvodního oddělení ve Světlé nad Sázavou, jehož součástí je také policejní stanice v Ledči nad Sázavou. Policisté obsadili první příčku objasněnosti v rámci havlíčkobrodského územního odboru. V teritoriální působnosti obvodního oddělení Světlá nad Sázavou došlo v loňském roce ke spáchání 208 trestných činů. Objasněnost na tomto území v roce 2020 činila 70,2 %, tedy 146 trestných činů. V roce 2019 se jednalo o 201 případů, z toho 123 objasněných a objasněnost činila 61,2 %. Násilná trestná činnost V roce 2020 došlo na Havlíčkobrodsku k 101 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili celkem 81 případů. To znamená, že celková objasněnost násilné trestné činnosti dosáhla 80,2 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 došlo k nárůstu o sedm případů. Policisté prověřovali 94 násilných trestných činů, z toho se jim podařilo objasnit 69 případů. Objasněnost činila 73,4 %. Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2020 na území Havlíčkobrodska prověřován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 51 případů, z nichž do konce roku 41 objasnili. Objasněnost u této trestné činnosti činila 80,4 %. V roce 2019 se jednalo o 49 trestných činů, z nichž policisté objasnili 38. Objasněnost činila 77,6 %. Druhým nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii bylo porušování domovní svobody, kdy policisté prověřovali 18 trestných činů, objasněnost v tomto případě dosáhla výše 66,7 %, policisté objasnili 12 případů. V roce 2019 se jednalo o 19 trestných činů, policisté jich objasnili devět a objasněnost tak činila 47,4 %. Třetím nejčastějším násilným trestným činem bylo na tomto území v roce 2020 nebezpečné vyhrožování. V souvislosti s tímto trestným činem policisté zahájili úkony trestního řízení celkem ve čtrnácti případech. Mravnostní trestná činnost V loňském roce kriminalisté na Havlíčkobrodsku prověřovali 30 mravnostních trestných činů, z nichž do konce období objasnili 24 skutků. Objasněnost tedy dosáhla 80 %. V roce 2019 policisté prověřovali 19 případů, z toho jich 12 objasnili. Majetková trestná činnost V této kategorii došlo ve srovnání s předešlým obdobím k poklesu trestné činnosti, a to o 42 trestných činů. V roce 2020 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 409 majetkovým trestným činům. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 160 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti tedy v roce 2020 dosáhla 39,1 %. Ve stejném období roku 2019 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 451 majetkovým trestným činům a objasněnost činila 40,4 %, tedy 182 objasněných případů. V případě krádeží vloupáním se v roce 2020 jednalo o 150 případů. K největšímu poklesu došlo u případů krádeží prostých, kdy policisté v loňském roce prověřovali 161 trestných činů, a 98 skutků připadá na zbývající majetkové trestné činy. Krádeže vloupáním Z celkového počtu 150 případů jich policisté v loňském roce objasnili 63, tedy 42 %. V roce 2019 bylo na Havlíčkobrodsku zaevidováno 159 případů, z toho 59 objasněných, což je 37,1 %. U trestného činu krádeže vloupáním má největší zastoupení krádež vloupáním do ostatních objektů, kdy policisté v roce 2020 zaevidovali 60 trestných činů, ze kterých se jim 20 případů podařilo objasnit a objasněnost tak činila 33,3 %. V roce 2019 policisté prověřovali 58 případů, z nichž objasnili 26. Objasněnost v roce 2019 tak činila 44,8 %. Dalším nejčastěji prověřovaným trestným činem v kategorii krádeží vloupáním byl v roce 2020 trestný čin krádeže vloupáním do rodinných domů, kdy policisté prověřovali 33 případů, z tohoto počtu policisté 19 případů objasnili a objasněnost tak činila 57,6 %. Třetím nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rekreačních objektů. V loňském roce policisté prověřovali 17 případů, z nichž do konce roku jich objasnili osm. Zde došlo ve srovnání s rokem 2019 k výraznému poklesu, a to o 19 trestných činů. Krádeže prosté V případě kategorie krádeží prostých došlo v loňském roce na Havlíčkobrodsku k výraznému poklesu, a to o 26 trestných činů. Policisté v loňském roce prověřovali celkem 161 případů krádeží prostých, přičemž 67 objasnili. Objasněnost tedy činila 41,6 %. V roce 2019 policisté prověřovali 187 trestných činů, z nichž objasnili 87, a objasněnost tedy činila 46,5 %. Nejčastějším trestným činem v této kategorii jsou krádeže v jiných objektech. Policisté v roce 2020 prověřovali 50 trestných činů, z nichž 33 případů objasnili a objasněnost tak dosáhla 66 %. V roce 2019 se jednalo o 54 případů, z toho 34 objasněných. Druhým nejčastěji prověřovaným trestným činem v této oblasti byly v loňském roce krádeže věcí z aut. V loňském roce jich policisté zaevidovali 33, z nichž sedm do konce období objasnili a objasněnost tak činila 21,2 %. Třetí příčka připadá na krádeže ostatní a v loňském roce policisté prověřovali celkem 27 těchto případů. K poklesu došlo u trestných činů krádeží dvoustopých motorových vozidel, a to o 10 případů. V roce 2020 jich policisté prověřovali devět. Dále policisté prověřovali o sedm případů méně případů kapesních krádeží, přičemž v loňském roce se jednalo celkem o 11 trestných činů. Hospodářská trestná činnost V roce 2020 došlo k 99 hospodářským trestným činům. Z tohoto počtu se jich policistům podařilo do konce roku objasnit 60. Objasněnost tedy činila 60,6 %. Ve stejném období v roce 2019 došlo k 105 hospodářským trestným činům, z nichž se policistům podařilo objasnit celkem 56 prověřovaných případů. Objasněnost tedy činila 53,3 %. V oblasti hospodářské trestné činnosti patří mezi nejčastější trestný čin neoprávněné držení platebního prostředku. Policisté v roce 2020 prověřovali 13 případů. Ve srovnání s předešlým obdobím došlo k poklesu o devět trestných činů. Dalším nejčastěji prověřovaným trestným činem této kategorie je podvod. V loňském roce policisté prověřovali 11 případů, z nichž do konce období objasnili pět. V roce 2019 policisté prověřovali o čtyři tyto trestné činy méně, tedy 15 případů. Třetím v pořadí je s počtem sedm případů trestný čin zpronevěry. Policisté do konce roku ukončili prověřování ve všech sedmi případech. V roce 2019 policisté prověřovali 11 případů tohoto trestného činu. Ostatní trestná činnost V kategorii ostatní kriminality v roce 2020 policisté prověřovali 149 trestných činů a u 124 případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost tedy činila 83,2 %. V roce 2019 se jednalo o 221 prověřovaných případů. Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili 69 případů. V roce 2019 se jednalo o 74 trestných činů. Druhým nejčastěji prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Za loňský rok odhalili policisté 38 případů, přičemž prověřování do konce roku ukončili v 34 případech. V roce 2019 policisté odhalili 55 těchto trestných činů. Třetím nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin sprejerství. Policisté v loňském roce na Havlíčkobrodsku zaevidovali 17 případů tohoto trestného činu, přičemž jich do konce roku čtyři objasnili. V roce 2019 policisté prověřovali 55 těchto trestných činů. Zbývající trestná činnost V loňském roce policisté zaevidovali celkem 182 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost do konce roku 2020 činila 91,2 %. V roce 2019 se jednalo o 171 trestných činů v této kategorii. Nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy policisté odhalili 76 případů. V roce 2019 policisté odhalili o 23 těchto případů méně, tedy 53 trestných činů. Dalším často prověřovaným trestným činem v této kategorii je zanedbání povinné výživy. Policisté v loňském roce prověřovali 42 trestných činů, o 13 méně než v roce předešlém. por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař 25. ledna 2021Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
po 25.01.2021 15:580 +
 

Hlavní zprávy