Kantáty barokní Neapole na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou

0

festivaly na vysočině, jaroměřice nad rokytnou, koncert, třebíčsko


V pořadí druhý koncert 19. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského (MHFPD) nazvaný Kantáty barokní Neapole mohli vyslechnout příznivci italské hudby první poloviny 18. století v úterý 8. srpna na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Sálem předků se nesly, jako tomu bývalo zvláště v době panování velkého mecenáše a milovníka hudby hraběte Jana Adama Questenberka v první polovině 18. století, sólové barokní kantáty s doprovodem generálbasu, které řadí hudební kritici k velice hodnotné hudbě určené pro vybraný okruh znalců, nikoliv k pobavení širokého publika. Jejich známí i méně známí autoři se řadí k předním operním skladatelům spjatých s hudebním životem Neapole první poloviny 18. století a jejich hudba se vyznačuje experimenty svých tvůrců nejen v oblasti harmonie, ale i melodiky a formy, s nimiž se v soudobé opeře setkáme jen zřídka. 

Návštěvníkům koncertu, kteří obsadili až do posledního místa jednu z nejstarších a nejkrásnějších částí zámku, byla nabídnuta taková jména jako Johann Adolf Hasse, původem Němec a jeden z nejvýznamnějších představitelů neapolské školy, neméně proslulí Nicola Fago, Pietro Pasqualino De Marzis, Francesco Mancini a Leonardo Salvatore Leo. Dále bratr slavného sopranisty Carla s přízviskem Farinelli Riccardo Broschi, který doprovázel svého bratra na cestách po Evropě. Zcela neznámým autorem je pak Andrea Amendola, působící v Neapoli v klášteře oratoriánů. 

Za doprovodu barokního vokálně-instrumentálního souboru Hof-Musici, se představili publiku sopranistka Eva Kolková, která se zaměřuje především na koncertní činnost. Jako sólistka spolupracuje se souborem Musica Florea a její doménou je koloraturní obor v Mozartově a Rossiniho tvorbě a písňový repertoár napříč staletími. Další interpretkou byla od roku 2008 sólistka barokního souboru Hof-Musici, mezzosopranistka Veronika Mráčková Fučíková, zabývající se nejen interpretací barokní hudby, ale podílející se i na uvádění děl autorů hudby soudobé. S barokním souborem vystupuje na festivalech doma i v zahraničí a natáčí pro Český rozhlas. Třetím interpretem byl basbarytonista Ivo Michl, člen souborů specializovaných na interpretaci hudby 17. a 18. století, spolupracující s řadou souborů hostující v Národním divadle v Praze, v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a na scéně Picolla Opera ve Vídni. Je členem souboru Tichá opera a mezinárodního souboru Sonori ensemble.

Na barokní violoncello hrála Rozálie Kousalíková, na teorbu Marek Kubát a na cembalo umělecký vedoucí Ondřej Macek, který založil soubor Hof-Musici v roce 1991 pod názvem Cappella Accademica (název Hof-Musici nese soubor od roku 2005). Ondřej Macek je též uměleckým ředitelem a dramaturgem festivalu barokních umění v Českém Krumlově, kde spolupracuje také s Nadací barokního divadla na zámku v Českém Krumlově při výzkumu v oblasti interpretace barokní hudby.

Vokálně-instrumentální soubor Hof-Musici se specializuje na interpretaci hudby 17. a 18. století a jeho repertoár je téměř výhradně tvořen skladbami v nové době nepublikovanými a neprovedenými, které jsou v rukopisech uchovány v evropských knihovnách a archivech. Německo-latinský název souboru (doslovně „Dvorní hudebníci“) odkazuje na obvyklé označení šlechtických kapel v období vrcholného baroka. Na tuto tradici navazuje repertoár zaměřený na hudbu význačných představitelů benátské a neapolské školy, zvláštní pozornost věnuje soubor tvorbě italských, rakouských a českých skladatelů působících u vídeňského císařského dvora. Hlavní zájem souboru patří italské kantátě, serenatě, oratoriu a především opeře z let 1680-1770 v dobovém scénickém provedení. Mimo jiné je soubor rezidenčním souborem Festivalu barokních umění v Českém Krumlově a je partnerem města Český Krumlov při revitalizaci tamních klášterů minoritů a klarisek.


Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...