Kdo stojí za aktivitami výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany

Na Třebíčsku startuje série kulatých stolů týkající jaderné energetiky. V úterý 30. srpna přijede vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller. V úterý 6. září se sejdou firmy, které se mohou stát potenciálními dodavateli pro výstavbu 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Za aktivitami regionu, které jsou provázány s provozem a budoucností jaderné elektrárny, stojí několik organizací a sdružení.


Kdo je kdo a o co se snaží
V souvislosti s novou výstavbou v jaderné elektrárně se do veřejné diskuze a jednání s vládou vkládají sdružení a organizace z regionu. Podívejme se na ně konkrétně. V roce 2013 vzniklo sdružení právnických osob Energetické Třebíčsko. Tato iniciativa vznikla na popud firem, měst a podnikatelů, protože zde chyběl někdo, kdo bude řešit budoucnost regionu, na jehož území se nachází jaderná elektrárna, mezisklad vyhořelého radioaktivního odpadu z obou jaderných elektráren a úložiště nízko a středně radioaktivního odpadu. Předsedou je Vítězslav Jonáš. 
Dalším významným sdružením je Energoregion 2020. Sdružuje obce ve 20km pásmu v okolí elektrárny. Předsedou je starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka. Energoregion 2020 si vytyčil jako důvod své existence hájit zájmy obyvatel ve vztahu k provozu elektrárny. Prakticky to je tak, že sdružení komunikuje s elektrárnou, předává informace o provozu starostům, kteří pak dále občanům. Zároveň přerozděluje obcím peníze, které dostává od ČEZu. Obce za ně nakupují komunální techniku. 
Vedle toho zde od roku 1996 funguje Občanská bezpečnostní komise, která vznikla na základě dohody mezi elektrárnou a obcemi. Je složena z šesti starostů a předsedy Aleše Johna a jejich úkolem je provádět nezávislé veřejné kontroly. Jinak řečeno mají možnost se na cokoliv ptát, kontrolovat a tím tak posilují důvěryhodnost fungovaní jaderného zařízení. Každý starosta se zaměřuje na vybranou oblast, například starosta z Mohelna Jiří Kostelník se věnuje bezpečnosti, starosta Dukovan Miroslav Křišťál personálu. Každý člen má k sobě odborného partnera, zaměstnance ČEZ, který je specialistou právě na danou oblast. 
Obce v 5km pásmu elektrárny jsou sdruženy do Ekoregionu 5. Předsedou je starostka Rešice Petra Jílková a patří sem Rouchovany, Dukovany, Rešice, Slavětice, Horní Dubňany a Mohelno. 
Silným hybatelem v regionu v souvislosti s výstavbou nového jaderného bloku (ů) je Okresní hospodářská komora Třebíč. Ta si vytyčila jako jednu z hlavních priorit právě výstavbu. Významný hlas mají také dvě největší města v blízkém okolí elektrárny, a to je město Třebíč patřící na Vysočinu a město Moravský Krumlov spadající do Jihomoravského kraje.


Autor: Eva Fruhwirtová Článek může obsahovat komerční sdělení.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
po 08.08.2016 09:00
0 +
 
SZO

Hlavní zprávy