Sloučení rodiny u cizinců v ČR

Každá země nabízí svým obyvatelům různé přednosti, ale také zápory, ani ČR není výjimkou. Zatímco někteří Češi odjíždí hledat práci do jiných evropských zemí, kde si mohou vydělat více, cizinci třetích zemí naopak přijíždějí hledat práci na území ČR. Cizinci si buď samostatně podávají žádost o práci, nebo odpovídají na inzeráty přes různé pracovní společnosti.

uniweb weby

Jak dochází ke sloučení rodiny?

Sloučení rodiny je v poslední době často diskutovaný pojem. Ke sloučení rodiny dochází u cizinců z tzv. třetích zemí, kteří pobývají nebo budou pobývat na území ČR za účelem povolení k povolení k pobytu, které je vystavováno na základě studie nebo pracovní příležitosti.

Sloučení rodiny není možné provést u rodinných příslušníků, kteří pobývají na území EU (pakliže se nejedná o osoby, které jsou na území EU evidováni jako rodinní příslušníci držitelů modré karty EU.

Na koho se sloučení rodiny vztahuje?

Právo na sloučení rodiny má každý cizinec, který podá řádně žádost a má v ČR nejbližšího příbuzného, který má sjednaný dlouhodobý pobyt za účelem sloučení, mezi nejčastější žadatele patří:

  • Manžel / manželka
  • Děti – jedná se o plnoleté nebo nezletilé nezaopatřené děti, které jsou buď vlastní, vyženěné nebo v náhradní rodinné péči.
  • Rodiče – sloučení rodiny se může týkat i rodičů, jejichž děti dostaly na území ČR azyl na základě zvláštních právních předpisů. Jestliže cizinec nemá žádné rodiče, může žádost podat osoba v přímé vzestupní linii.
  • Osoba starší 65 let, která již kvůli zdravotnímu stavu nezvládá péči o svoji osobu (tato varianta je opodstatněna pouze předpokladem, že osoba na území ČR je v přímé rodinné linii – rodiče, děti)

Kam se zasílají žádosti o sloučení rodiny?

Sloučení rodiny bývá podmíněno žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu, která je předkládána zastupitelskému úřadu. Jestliže cizinec pobývá na území ČR na vízum za účelem sloučení rodiny, potom je žádost předkládána na pracoviště MV ČR.

Žádost si podává každý cizinec samostatně a musí se osobně dostavit na příslušný konzulát, kde kromě žádosti musí absolvovat i vstupní pohovor a personál zajistí sejmutí otisku prstů, které se provádí všem osobám starším 12 let, děti mladší, než je požadovaný věk se tak nemusí osobně na pohovor dostavit.

Image title

K žádosti je také vyžadován pas, 2 fotografie a dokumenty dokazující přímou příbuzenskou linii.

Jaké podmínky je nutné splnit pro žádost o sloučení rodiny?

  • Cizinec, se kterým má být sloučení rodiny dokončeno musí mít buď povolen dlouhodobý pobyt na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu, zároveň je nutné, aby již na území ČR pobýval déle jak 15 měsíců.
  • Jedná-li se o sloučení rodiny u manželského páru, musí být obě osoby starší 20 let.
  • Cizinec je držitelem zaměstnanecké karty na území ČR je více jak 6 měsíců, cizinec je držitel modré karty nebo má povolení k dlouhodobému pobytu kvůli účelu investování.

Fotogalerie
Autor: REGIONVYSOCINA.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
13.11.2020 09:068 +
 
netConcert

Hlavní zprávy

 

uniweb webíky