Soudní překlady: Kdo všechno je může dělat?

Česká republika je součástí Evropské unie, což mimo jiné také znamená, že o práci můžete žádat i v jiné zemi. Láká to spoustu mladých lidí s čerstvým vysokoškolským diplomem, kteří do zahraničí odcházejí na zkušenou a vydělat peníze. Při hledání vhodného zaměstnání pak často musejí využít služeb soudního překladatele.

uniweb weby

Když žádáte o práci v zemích EU

Součástí životopisu, kterým žádáte o nové místo v některé zemi Evropské unie, může být také doklad o vašem dosaženém vzdělání. Záleží však na podmínkách konkrétního státu. Některým totiž postačí, když si diplom přinesete na první osobní pohovor, ke kterému budete na základě životopisu pozváni. Je však samozřejmé, že nepředložíte jen originál v češtině, ale také překlad do toho jazyka, jimž se v dané zemi hovoří. Zde pak přichází na řadu soudní překlady. Povězme si něco o nich a o tom, kdo všechno je k nim způsobilý.

Jen soudem jmenovaný překladatel

Soudním překladem můžeme nazvat úřední překlad. Někdo tomu říká překlad s kulatým razítkem. Vyžadují ho některé úřady a instituce. Takto lze přeložit diplomy, rodné a oddací listy, případně výpis z rejstříku trestů, rozvodové a jiné rozsudky, listiny z dědických řízení, výpisy z obchodních rejstříků nebo živnostenské listy, daňová přiznání a další.

Kulaté razítko, které soudní překlad doprovází, může používat jen soudně jmenovaný tlumočník. K originálu dokumentu se neodlučitelně šňůrkou v barvě trikolóry sváže překlad, vše se doloží tlumočnickou doložkou, podpisem a pečetí překladatele. Velmi často se doporučuje místo originálu dokumentu použít jeho notářsky ověřenou kopii. Je to jednodušší i z toho důvodu, aby se vám originál někam nezatoulal.

Co obsahuje tlumočnická doložka

Tlumočnická doložka je vlastně potvrzení překladatele, že je soudem jmenován k vyhotovování ověřených překladů. Kromě toho v ní musí být uvedeno i číslo, pod kterým je daný soudní překlad zapsán do tlumočnického deníku. Jak je patrné, jedná se o úřední úkon, který má předepsané své náležitosti, bez nichž by nebyl platný.

Kdo může být soudním tlumočníkem

Aby se člověk mohl stát soudním tlumočníkem, musí splňovat předpoklady, které uvádí zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Přitom profese tlumočníka a překladatele jsou spojené v profesi jednu, takže tlumočník je zároveň i překladatelem. Jmenuje ho krajský soud v místě jeho trvalého bydliště. Výše uvedený zákon také stanovuje orientační odměnu pro soudního tlumočníka. Za jednu normostranu soudního překladu můžete zaplatit 100 až 350 korun.

Pro výkon práce soudního tlumočníka se obvykle vyžaduje vysokoškolské vzdělání v daném jazyce, není to však v právních předpisech přímo stanoveno. Někdy ale postačí i třetí, tedy nejvyšší stupeň státní jazykové zkoušky na jazykové škole. Pak nesmějí chybět speciální jazykové tlumočnické nebo překladatelské zkoušky.

Jak je patrné, cesta k dráze soudního tlumočníka není jednoduchá.

Zdroj obrázku: BCFC / Shutterstock.com

Autor: REGIONVYSOCINA.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky


Hlavní zprávy

 

uniweb webíky