Třebíč pokračuje v regeneraci sídlišť

Do konce srpna bude dokončena další etapa regenerace veřejných prostranství panelového sídliště v ulici Fr. Hrubína v Třebíči.

uniweb weby

/uws_images/firmy/083199/clanky/trebic-pokracuje-v-regeneraci-sidlist/000001_h.jpg

Čeloudova ulice

Stavba v celkové hodnotě 2,7 milionu bez DPH zahrnuje rekonstrukci vozovky, chodníků, veřejného osvětlení, vybudování přístřešků na komunální a separovaný odpad, sadové úpravy a mobiliář, vše v jihovýchodní části ulice. „Práce začaly v polovině června a při úpravě silnice jsme zjistili, že pod asfaltem byly položené panely v písku. Muselo se tedy dělat i celé nové podloží. Termín dokončení stavby ale i přes komplikace stihneme,“ uvedl místostarosta Vladimír Malý.

Regenerace sídliště - Čeloudova ulice

Do konce listopadu budou trvat stavební práce také na ulici Čeloudova. „Ty zahrnují rekonstrukci silnice, chodníků a veřejného osvětlení, nové přístřešky na komunální i separovaný odpad, mobiliář a nezbytné sadové úpravy,“ popsal stavbu místostarosta Milan Zeibert. Celková cena investice je 5,9 milionu bez DPH.

Technická infrastruktura Na Kopcích

Od 1. srpna začnou práce na vybudování technické infrastruktury pro plánovanou lokalitu jedenácti rodinných a pěti bytových domů. Na stavbě se město bude podílet vybudováním silnic a chodníků, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, za celkovou cenu 9 milionů bez DPH. Vodovod a splaškovou kanalizaci zde vybuduje svazek obcí Vodovody a kanalizace.

Úvodní foto: Ulice Fr. Hrubína v Třebíči

Autor: Irini Martakidisová

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
29.07.2016 00:000 +