Kniha představuje pelhřimovského rodáka ve službách francouzské armády

Nakladatelství Triáda letos vydalo knížku o pelhřimovském rodákovi Ivanu Matouškovi, od jehož narození v říjnu uplynulo 104 let a v září dvaasedmdesát let od okamžiku, kdy v kulometné palbě zemřel.

uniweb weby

Knížka nazvaná „Ce qui est juste fermente et devient force...“ – „Co je spravedlivé, kvasí a stává se silou...“ s podtitulem Válečná cesta Ivana Matouška... 1939–1944 je sborník o válečné cestě Ivana Matouška, důstojníka československé a francouzské kavalerie. 
Přináší dokumenty a svědectví blíže osvětlující tři rozhodující události Matouškovy válečné cesty: jeho odchod do Francie, příjezd do Paříže v čele čety provázející generála de Gaulla a smrt v kulometné palbě u břehu řeky Meurthe v Lotrinsku. První událost přibližuje několik měsíců, druhá jeden den, třetí několik okamžiků osudného odpoledne.

„Trvá živý zájem o osobnost Ivana Matouška z řad jeho francouzských spolubojovníků. O trvalosti zájmu svědčí pocta a společná vzpomínka veteránů u jeho hrobu uspořádaná 30. dubna 1997. Akce, organizovaná colonelem Philippem Grardem a Jeanem-Louisem Nougierem, provázená také kontaktem a rozpomínáním korespondenčním, znovu připomněla, co nezemřelo, a oživila mnohé zapomenuté. Stala se posléze i jedním z podnětů, který vedl k Matouškovu druhému povýšení in memoriam v rámci české armády (k 28. 10. 1999).
Kusý obraz o útěku z protektorátu, o cestě válečným Polskem, o pobytu v Rumunsku, o plavbě na Blízký východ a posléze do Francie poskytují krátké deníkové zápisy, které si Ivan Matoušek zaznamenával do drobného diáře, jejž nosil s sebou. Kusé záznamy doplňuje celková zpráva, kterou o cestě bronovické skupiny do Francie vypracoval pro potřeby armádního velení velitel skupiny, štábní kapitán policie František Divoký
Triumfální příjezd do osvobozované Paříže po boku generála de Gaulla přibližuje vzpomínkový text colonela Paula Willinga, jenž na některých místech čerpal ze vzpomínek Jeana-Louise Reussera. Podrobnosti těchto nezapomenutelných chvil nabízejí i vzpomínky dalších členů Matouškovy čety Alberta Altfelda, Pierra Labara a Jeana-Louise Nouguiera.
Přímé svědectví o smrti lieutenanta Matouška přináší text Jeana-Louise Reussera. Důležitým svědectvím je ovšem i dopis Pierra Labara, který při průzkumné a vzápětí záchranné akci čekal u vysílačky.   
Předkládané záznamy, vzpomínky a svědectví se vzájemně doplňují a korigují, takže nevyžadují mnoho komentářů. Pro čtenáře nezbytné vysvětlující doplňky dostatečně obstarávají poznámky pod čarou. Připomenuté měsíce, dny a okamžiky vsazuje do rámce Matouškova životopisu přehled životopisných dat, předsazený před zveřejněné dokumenty, a životopisný medailon z pera Ivana Procházky, umístěný na samý závěr publikace,“ představuje knihu Vilém Faltýnek z Nakladatelství Triáda.


Francouzské texty do češtiny přeložili Alexander Matoušek a Marie Stránská, uspořádal a k vydání připravil Alexander Matoušek. Kniha vyšla s podporou města Pelhřimov a dalších dárců.

Více informací na www.i-triada.net.


weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby