Téměř čtyři desítky projektů čeká podpora od programu Doprava 2020+

Také třetí veřejná soutěž potvrdila velký zájem o resortní program aplikovaného výzkumu DOPRAVA 2020+, do jehož dvou předešlých ročníků se přihlásilo celkem 368 návrhů projektů.

uniweb weby

Skladba podpořených projektů je opět velmi pestrá a zahrnuje všechny druhy dopravy. Vodní dopravy se týká například projekt zabývající se digitalizací vodní dopravy v rekreačních přístavech ČR, leteckého provozu se zase týká velmi důležité a v médiích často zmiňované téma ochrany letectví před nízkoenergetickými lasery. Z projektů železničních jmenujme například práce na hydraulickém semiaktivním tlumiči pro inteligentní kolejový podvozek nebo projekt dynamické opto-akustické metody hodnocení emisní hlučnosti železničního svršku. Řešit se bude také nová generace statistik dopravních nehod pro Policii ČR, nová teoretická zkouška pro žadatele o řidičské oprávnění včetně posouzení schopnosti vnímat a předvídat riziko či projekt zkvalitnění výuky a výcviku motocyklistů s pomocí software pro automatickou analýzu telemetrických dat a algoritmů umělé inteligence. Další projekty se zaměřují na infrastrukturu a týkají se inovativních diagnostických nebo vývoje nových kompozitů pro dopravní stavby. 

Celá řada podpořených projektů se zaměřuje na pokračující trend automatizace v dopravě a nástup autonomních technologií. Konkrétně se bude v příštích letech výzkum orientovat na certifikaci automobilů s pokročilou automatizací řízení, zkoumání možnosti využití virtuálních kolejí pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity autonomních vozidel nebo pokročilé metody zpracování palubních dat. Podpora bude směřovat i do témat týkajících se alternativních pohonů, a to například v podobě projektu řešícího výzkum a vývoj vodíkového autobusu, za zmínku stojí i projekt zkoumající snížení energetické náročnosti v dopravě. 

Podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti dopravy je jednou z dlouhodobých priorit Ministerstva dopravy. Cílem programu, jehož vznik Ministerstvo dopravy v roce 2019 iniciovalo a definuje jeho zaměření, je umožnit realizaci projektů směřujících k výsledkům využitelným v praxi. Především se jedná o řešení směřující ke zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti, a to při reflexi společenských potřeb. Cílem programu DOPRAVA 2020+ je taktéž akcelerace technologického a znalostního rozvoje ČR a tím i růst konkurenceschopnosti ČR. Kromě projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu či dopravní prostředky se řešená témata týkají také systémového přístupu k dopravě, rozvoje automatizace a digitalizace nebo využití družicových dat. 

Seznamy projektů a další informace naleznete v tiskové zprávě Technologické agentury České republiky.

Třetí veřejná soutěž, vyhlášená Technologickou agenturou České republiky ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR dne 14. dubna 2021, se prioritně zaměřila na podporu oblasti digitalizace v dopravě s cílem podpořit výsledky projektů modernizaci sektoru.  

NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert George Duke Band