Účetní závěrka ČR: Celkový majetek státu stoupl v roce 2020 na 5,85 bilionu Kč

Ministerstvo financí sestavilo v pořadí už šestou účetní závěrku České republiky za rok 2020.

uniweb weby

Zveřejněním konsolidovaných účetních výkazů České republiky za rok 2020 získává veřejnost příležitost nahlédnout do hospodaření státu a získat přehled o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy. MF dále zveřejňuje podrobnou zprávu, která uveřejněné výkazy blíže vysvětluje a analyzuje.

„Už pošesté nabízíme laické i odborné veřejnosti možnost nahlédnutí pod pokličku hospodaření státu. A stejně jako v předchozích letech, v roce 2020 vzrostl celkový majetek státu na 5,85 bilionu korun,“ říká ministryně financí Alena Schillerová a dodává: „Současně se jedná o první konsolidované účetní výkazy státu, které jsou zejména za druhou polovinu roku 2020 už výrazně ovlivněny průběhem covidové pandemie. Zřejmé je to zejména u závazků z vydaných státních dluhopisů, u státních dopravců jako Letiště Praha či České dráhy a samozřejmě u nákladů na transfery jednotlivých ministerstev, které poprvé v historii země překonaly hranici jednoho bilionu korun.“

Z aktuální účetní závěrky vyplývá, že i v roce 2020 pokračovala v nárůstu celková aktiva státu, která meziročně vzrostla o 4,2 % a aktuálně činí 5 846 mld. Kč. Do státních aktiv patří zejména stavby, pozemky, movité věci či peněžní prostředky. Majetek státu byl v roce 2020 kryt z 37,8 % vlastním kapitálem a z 62,2 % cizími zdroji.

„Cizími zdroji se rozumí hlavně vydané dlouhodobé státní dluhopisy, jejichž výše dosáhla 1 940,5 miliardy korun. Meziroční navýšení o 401,5 miliardy bylo způsobeno financováním státních výdajů v důsledku covidové pandemie,“ vysvětluje náměstek pro finanční řízení a audit Jiří Fojtík.

Závazky státu díky tomu meziročně vzrostly o 14 % na celkových 3 406,8 mld. Kč.

S pandemií Covid-19 zaznamenaly významný růst náklady na transfery, které meziročně vzrostly o 17,7 % na celkových 1 097,9 mld. Kč. K významným faktorům podílejícím se na jejich růstu patří zvyšování důchodů, růst provozních dotací a sociálních dávek a především přímá státní pomoc poskytovaná jako kompenzace dopadů covidové pandemie (kompenzační bonus pro OSVČ, Antivirus, aj.). Náklady na transfery tvoří zhruba třetinu celkových nákladů státu, které dosáhly v roce 2020 výše 3 393,7 mld. Kč. Zbývající náklady státu představují náklady na mzdy, odpisy a náklady zdravotních pojišťoven. Celkové výnosy státu dosáhly v roce 2020 výše 3 194,8 mld. Kč. Ze 35,9 % byly tvořeny výnosy z daní a poplatků, a to především výnosy ze sociálního pojištění a výnosy z DPH. Česká republika tak jako konsolidační celek vykázala v důsledku covidové pandemie ztrátu ve výši -199,4 mld. Kč.

Do procesu sestavování účetních výkazů za Českou republiku bylo zahrnuto 18 159 účetních jednotek. Jedná se o různorodé typy subjektů, mezi které patří organizační složky státu, jako jsou jednotlivá ministerstva a další úřady státní správy, o územní samosprávné celky, tedy obce a kraje, dále o příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny nebo společnosti s významnou majetkovou účastí státu.

„Nejvýznamnějšími účetními jednotkami státu z pohledu podílu na stavu aktiv a pasiv byly v roce 2020 Ministerstvo financí, Skupina ČEZ, hlavní město Praha, Ředitelství silnici a dálnic a Státní fond dopravní infrastruktury,“ uzavírá Jiří Fojtík.

Individuální účetní závěrky některých konsolidovaných jednotek státu lze nalézt na informačním portálu MONITOR.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy