Zkrátí nový stavební zákon přípravu staveb?

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. přináší zásadní změny pro architekty, projektanty, stavební firmy atd. Postupné nabývání účinnosti začíná 1. ledna 2024 (vyhrazené stavby) a 1. července 2024 (ostatní oblasti).

uniweb weby

Nadcházející změny ve stavebním zákonu jsou předmětem rozsáhlých diskusí mezi odborníky i laickou veřejností. Nový stavební zákon, jehož účinnost se postupně rozvíjí, přináší mnohé novinky, které se dotknou všech, kdo se podílejí na stavebních projektech. Bude se tak jednat o značnou změnu pro architekty, projektanty, stavební firmy, ale i všechny, kdo plánují stavbu vlastního domu. Mnozí z nich se tak nyní ptají: Jak nabývá účinnosti nový stavební zákon a podle jakých předpisů se bude postupovat u rozpracovaných stavebních záměrů?

Přijetí nového stavebního zákona, konkrétně zákona č. 283/2021 Sb., který byl přijat již 13. července 2021, bylo považováno za zásadní krok vpřed. Cílem je zjednodušení a zkrácení stavebního řízení, avšak se zavedením nového zákona se očekává mnoho nejasností a komplikací. Samotné přijetí a nabývání účinnosti nového stavebního zákona je složité, jelikož od jeho přijetí již došlo k dvěma novelizacím.

Účinnost zákonu nabývá v několika fázích a postupně. Pro vyhrazené stavby je nový stavební zákon použitelný již od 1. ledna 2024; pro ostatní oblasti územního plánování a jiné, nevyhrazené záměry (stavby jiné než vyhrazené), bude použitelný až od 1. července 2024. Spolu s novým stavebním zákonem byl přijat také tzv. změnový zákon, který mění až kolem 60-ti předpisů, včetně prováděcích vyhlášek, které ale nejsou dosud dokončené.

Tyto změny vyvolávají nejasnosti a zmatky nejen mezi laickou veřejností, ale i odborníky v oblasti stavebního práva. Pracovníky stavebních úřadů čeká velké množství nových nároků, které mohou vést k přetížení a oddalování rozhodování. Proto je důležité, aby veřejnost i odborníci byli co nejlépe připraveni a informováni o nadcházejících změnách.

Jednou z důležitých změn, kterou nový stavební zákon přináší, je povolování běžných (nevyhrazených) staveb. Při povolování těchto staveb se bude až do 1. července 2024 postupovat podle starého stavebního zákona a právních předpisů s ním souvisejících. Nový stavební zákon vstoupí v platnost pro nevyhrazené stavby až na nové žádosti podané od 1. července 2024.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy