20. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě dne 27.11.2017