Dopravní policisté budou soutěžit v řízení křižovatky

0

policie čr


Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ve čtvrtek 10. srpna změří své praktické dovednosti a teoretické znalosti v rámci krajského kola soutěže dopravních policistů. Soutěže se zúčastní celkem čtrnáct dopravních policistů.

„Jedná se o policisty z pěti dopravních inspektorátů územních odborů, z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina a z dálničního oddělení ve Velkém Beranově. 

Hlavním účelem krajské soutěže je prověřit teoretické znalosti a praktické dovednosti dopravních policistů na krajské úrovni. Proto má krajská soutěž dvě části - teoretickou a praktickou část. Soutěž je postupová a dva nejlepší policisté postoupí do celorepublikového kola soutěže,“ uvedl Jan Kostečka, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Teoretická část soutěže se bude stejně jako v předešlých ročnících konat v prostorách učeben na Polygonu Autoškoly Musil v Jihlavě. Zahrnuje test z pravidel silničního provozu a test z odborných znalostí právních předpisů, které se týkají výkonu služby dopravních policistů. Na vypracování testu z pravidel silničního provozu bude účastníkům stanoven časový limit.  Praktická část soutěže, a to jízda zručnosti a jízda po speciální smykové desce, se bude konat také v areálu Polygonu Autoškoly Musil v Jihlavě. Při jízdě zručnosti se soutěžící musí poprat se slalomem mezi kužely, couváním mezi stojící vozidla, s otočením vozidla na malém prostoru i s jeho bezpečném zastavením na určeném bodě. 

„Poté se soutěžící a tým rozhodčích přesunou na křižovatku u obchodního domu Tesco na ulici Brněnská, kde bude pokračovat praktická část soutěže.  Ta bude zahrnovat řízení silničního provozu na této křižovatce stanovenými pokyny po dobu pěti minut pro každého účastníka. V době, když budou řídit křižovatku policisté, bude vypnuta na křižovatce světelná signalizace. Řidiči i chodci se tak budou muset řídit pokyny policistů,“ dodává Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině.

Předpokládaný časový harmonogram akce
8.15 - slavnostní zahájení - Polygon Jihlava
8.30 - zahájení teoretické části - Polygon Jihlava

8.30 - zahájení teoretické části - Polygon Jihlava
9.30 - zahájení praktické části a jízda zručnosti – Polygon Jihlava
11.00 - zahájení praktické části - řízení křižovatky – křižovatka u OD Tesco ulice Brněnksá - Okružní v JihlavěSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...