Havlíčkův Brod hospodařil v minulém roce s přebytkem, příjmy převýšily výdaje

0

ekonomika, havlíčkův brod, vysočina, hospodaření, veřejné finance


Hospodaření Havlíčkova Brodu v roce 2016 skončilo kladnými čísly. Ve všech měsících uplynulého roku byly rozpočtové příjmy vyšší než vynaložené výdaje. Na jeho konci vykazovalo město přebytek hospodaření v objemu více než 19 milionů korun.

„Rozpočtové příjmy byly oproti plánu o 6,2 procenta vyšší a činily tak 492 milionů korun. Rozpočtové výdaje jsme naopak o 5,7 procenta nedočerpali a jejich celková výše byla necelých 473 milionů korun,“ upřesnil starosta města Jan Tecl. 
Finanční hospodaření města ani jím zřizované organizace nevykazují žádné ztráty ani závazky po lhůtě splatnosti a město generuje již několik let provozní přebytek. Právě přebytek provozních příjmů nad výdaji umožňuje městu investovat do zlepšování stavu veřejných statků a realizovat projekty s dotační podporou národních nebo evropských fondů. 
„Peněžní prostředky z přebytků hospodaření z minulých let použijeme jako zdroj pro financování dalšího rozvoje města či komunálních služeb,“ doplnil Jan Tecl.
Aktuální vývoj hospodaření mohou občané města průběžně sledovat na webových stránkách města prostřednictvím aplikace Klikací rozpočet.
Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...