Kdy využít služeb tlumočníka: U soudního jednání, na mezinárodní konferenci i během svatby

Světu okolo nás vládne globalizace, dochází k migraci lidí i kapitálu. Základní impuls k ní dal rozvoj dopravy v polovině minulého století, která se maximálně zrychlila. Pak pochopitelně není problém navázat obchodní vztahy se vzdálenými zahraničními firmami. Ke slovu přichází také práce tlumočníků a překladatelů, kterých je za takové situace potřeba. Jak je to s využitím jejich služeb?


Simultánní tlumočení kabinové a šušotáž

V současném světě se velmi často pořádají konference na mezinárodní úrovni, kde se uplatní především simultánní tlumočení. Řečníci tak mohou hovořit ve svém rodném jazyku a tlumočníci v tlumočnických kabinách tlumočí do jednacích jazyků. Tak si může každý účastník takové konference vybrat tlumočení toho jazyka, jež mu vyhovuje nejvíce. Jedná se o běžnou praxi. Se simultánním tlumočením v kabinách se ovšem setkáme třeba na mezinárodních filmových festivalech, kde jsou takto překládány promítané filmy. Vedle toho existuje ještě tzv. šušotáž, což je tlumočení šeptem do ucha.

Konsekutivní tlumočení je po obsahové i formální stránce kvalitnější

Na nejvyšší politické úrovni, kdy se setkávají spolu hlavy států, se velmi často využívá konsekutivní tlumočení. Jedná se o tlumočení následné, které funguje tak, že tlumočník počká, až řečník dořekne část svých myšlenek a odmlčí se, aby poskytl čas pro překlad. Tento druh tlumočení využívá také policie při výslechu zahraničních svědků nebo delikventů.

Až do druhé poloviny minulého století bylo konsekutivní tlumočení nejvíce používaným způsobem možná i proto, že se jedná o kvalitněji odvedenou práci jak po stránce obsahové, tak i po stránce formální. A to navzdory tomu, že zabere více času než tlumočení simultánní. Platí, že při konsekutivním tlumočení by tlumočník neměl hovořit déle než sám řečník. Vzhledem k tomu, že se se řečníci velmi často snaží o maximální stručnost, netrvá takové tlumočení a jednání o mnoho déle.

Soudní tlumočení

Zvláštním druhem je soudní tlumočení. Takový tlumočník obvykle tlumočí cizincům u soudního jednání. K tomu, aby tuto profesi mohl vykonávat, musí splňovat požadavky dané zákonem č. 36/1967 Sb. Současně je zapsán na seznam soudních tlumočníků, který vede Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Soudní tlumočník je nezávislý a jeho úkolem je především, aby soudní jednání bylo srozumitelné pro obě strany. Je proto velmi důležité dbát na přesné znění tlumočeného obsahu.

Vedle toho platí, že tlumočník musí tlumočit pravdivě. Pokud by se uchýlil ke křivému tlumočení, může být podle trestního zákoníku potrestán odnětím svobody až na dva roky nebo dokonce zákazem činnosti. Soudní tlumočení lze vedle soudních jednání využívat také při svatebních obřadech nebo při skládání zkoušek.

Je rozdíl mezi tlumočníkem a překladatelem

Ač obě profese dělají totéž, tak je rozdíl mezi tlumočníkem a překladatelem. Pokud byste totiž potřebovali přeložit třeba akční letáky, obsahy webových stránek nebo literární texty, využijete spíše služeb překladatele. Tlumočník by přišel na řadu, kdyby například letáky hrály nějakou důležitou úlohu u soudního jednání.

Zdroj obrázku: cybrain / Shutterstock.com

Autor: REGIONVYSOCINA.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 21.01.2021 06:452 +
 
James Bond

Hlavní zprávy

 

uniweb webíky